Stránky přesunuty www.kultura-management.cz

2. června 2009 v 8:43 | Redakce |  O tomto blogu____

Vážení návštěvníci.
Stránky byly přesunuty na


I zde najdete nové informace.
Samotný blog plánujeme obnovit na Google Blogger.

Využíváme služby Google, protože jsou zdarma, uživatelsky i správně přívětivé a především naprosto rovnocené jiným placeným službám.
A konečně je příklad Google docela inspirativní.

Mimochodem. Včera Google informoval, že plánuje do konce roku uveřejnit novou komunikační platformu Google Wave, založenou na in-line kooperaci účástníků (in-line editování atp.) Už tedy ne jen komunikace, ale kooperace, a další možnost, jak zefektivnit vaši i naši práci.
 

Symposium Spolku studentů Artsmanagementu 15. května na VŠE

12. května 2009 v 11:03 | artsmanagement.blog.cz |  Tipy & výzvy

Spolek studentů Arts managementu na VŠE pořádá 15. května v Praze symposium. Jedná se o setkání, jehož cílem je poskytnout prostor pro komunikaci nejen napříč ročníky oboru, ale zapojit do dialogu i studenty podobných oborů v ČR.

V rámci prezentačního bloku promluví vedle studentů i odborníci z praxe, aby artikulovali své požadavky a představy na pozici artmanagera. Aby nešlo jen o přednášení, připravili jsme pro vás koncert v Akademickém klubu (Kapela Unplugged) a po něm divadlo v atriu Rajské budovy. (Soubor OJEBAD představí svoji novou hru Chal-Gallaj od surrealistického dramatika Daniila Charmse.) Událost bude zakončena afterparty.

PRORGAM AKCE
15. května 14:30 nám. W. Churchilla 4 Praha3 Fakulta podnikohospodářská VŠE

SYMPOSIUM STUDENTŮ ARTS MANAGEMENTU aneb 4P prostor - participace - prezentace - performace
prostor pro komunikaci studentů nejen napříč ročníky ale i univerzitami participace na rozvoji Arts Managemetu jako studijního oboru prezentace představy odborníků o pozici artsmanagera performance zkušeností nabytých praxí studentů
Symposium START / 14:30 / RB210 Rajská budova VŠE
Práce studentů: 1) Tomáš Michálek - Marketingová strategie pro Národní Zemědělské muzeum 2) Martina Hájková - Michael Kaiser a prezentace Kennedyho centra

Studentské praxe v oboru: 1) Barbora Mitošinková - Projekt RELIQUIARUM (Depresivní děti touží po penězích) 2) Romana Loušová - Tibet žije! / Jak se dělá benefice? 3) Jakub Kajtman - Lokální a regionální hudební management 4) Kristýna Řeháčková - Prezentace projektu Kultura Svobody

Hosté: 1) David Kašpar - Problematika kulturních center (KC Zahrada) 2) Veronika Loušová - Představení projektu CZECHDESIGN.CZ 3) Radka Doležalová - Projekt "Kulturní most", networking v kultuřeKoncert:
START /18:30/ Akademický Klub VŠE (3.patro)
Kapela UNPLUGGED (rock´n´roll/blues)Divadelní představení:
START /20:00/ Atrium Rajské budovy VŠE
Divadlo OJEBAD: Chal-Gallaj (Charms / Linhart)


POŘADATELZA PODPORY

Iniciativa Kennedyho centra "Arts in Crisis"

9. února 2009 v 20:48 | www.proculture.cz |  Divadlo & performing arts
Kennedyho centrum ve Washingtonu pod vedením Michaela M. Kaisera iniciovalo program "Arts in Crises". Program je zaměřen na poskytování okamžité bezplatné poradenské podpory pro umělecké organizace z celých Spojených států, které v současné době vyrovnávají s dopady ekonomické krize.

Díky snižování příjmů z poskytovaných služeb a darů bojují některé umělecké organizace doslova o přežití ."Je doba ekonomické krize a jako celonárodní centrum pro scénická umění chceme být nápomocni." říká Michael M. Kaiser, president Kennedyho centra. Konsultace budou uměleckým neziskovým organizacím poskytovány například v oblasti fundraisingu, problematice efektivní práce se správní radou organizace, rozpočtování, marketingu a dalších segmentech životně důležitých pro udržení organizace v časech ekonomické recese. "Jestliže budeme pracovat všichni společně, můžeme proměnit čas krize v dobu nových příležitostí." říká Michael M. Kaiser.

Poradenskou podporu bude poskytovat Michael M. Kaiser a zaměstnanci Kennedyho centra díky podpoře Adrienne Arsht a Helen Lee Henderson.

 


Komplexní audit příspěvkové organizace Národního památkového ústavu

12. prosince 2008 v 8:29 | NPÚ, Martin Maryška |  Management & marketing
Základním cílem projektu, který provádí poradenská společnost KPMG Česká republika, bylo provedení komplexního (s důrazem na procesně organizační složku) auditu státní příspěvkové organizace Národní památkový ústav (NPÚ) odborně zacíleného tak, aby jeho výsledkem a konečným výstupem pro zadavatele byl zdůvodněný variantní návrh na optimální způsob zřizování státní příspěvkové organizace NPÚ jako odborné organizace památkové péče s celostátní působností, včetně návrhu zakladatelských dokumentů a základní řídící dokumentace této příspěvkové organizace. Závěrečná zpráva byla vyhotovena v lednu 2008. Na záčátku prosince byla zveřejněna na webu na webu MK ČR. Dole anketa!

NPÚ má zůstat příspěvkovou organizací
KPMG navrhla sedm variant upořádání NPÚ. Někeré z nich počítají s právní formou veřejné výzkumné instituce podle nově připravovaného zákona, další respektují požadavek NPÚ na zachování formy státní příspěvkové organizace.
Většina z doporučených variant rozděluje agendu výkonu památkové péče a odborné činnosti a správy a provozu památkových objektů mezi dva subjekty s odlišnou právní formou (SPO či VVI pro památkovou péči v kombinaci s obecně prospěšnou společnosti, či v jednom z případů obchodní společností.) Pozoruhodná je v této slouvislosti také iniciativa nové generální ředitelky Naděždy Goryczkové ve věci vzniku odborného týmu k vytvoření koncepce a zabezpečení hospodářské i personální stability Národního památkového ústavu.

Na scénu přichází nová generace filantropů

12. prosince 2008 v 7:41 | www.proculture.cz
Nadace a společnosti se snaží přizpůsobit postupující finanční krizi, která zpomaluje jejich dárcovské aktivity. V současné době se však podle prestižního amerického finančního magazínu Barron's objevuje nová generace energických a kreativních dárců. Na mnohé příslušníky takzvané generace X (ve věkovém rozmezí 28 až 42 let) přechází vedení filantropických aktivit jejich otců a dědů. Tito mladší dárci však vnímají filantropii jiným způsobem, než předchozí generace. Nedávný průzkum Northern Trust prokázal, že milionáři Gen X věnovali v průměru 20 000 dollarů ročně na dobročinné účely. To je dvojnásobek toho, co darovali jejich rodiče a prarodiče. Mladší generace také daleko častěji podporuje mezinárodní projekty.

Konference "Tendence v současném myšlení o divadle"

5. prosince 2008 v 8:05 | Jana Hájková |  Tipy & výzvy
(Ad honorem prof. PhDr. Ivo Osolsobě)
DIFA JAMU | 5.-6. prosince 2008

Ve dnech 5. a 6. prosince 2008 se na Divadelní fakultě JAMU uskuteční mezinárodní vědecká konference s názvem "Tendence v současném myšlení o divadle". Konference se ukutečňuje k poctě emeritního profesora JAMU Iva Osolsobě, který se v letošním roce dožil 80-ti let. Osolsobě je světově uznávaným a oceňovaným teoretikem divadla. Dlouhá léta působil také jako dramaturg zpěvohry Státního divadla v Brně. Je autorem populární knihy o muzikálu "Divadlo, které hraje, zpívá a tančí" i řady teoretických knih, z nichž poslední - "Principia parodica" - vyšla v letošním roce.

Jak vytvořit kreativní město — konference 5. 12. v Praze

20. listopadu 2008 v 15:19 | Red. |  Kulturní politika & veřejný sektor
V pátek 5. prosince se bude konat konference Kreativní města, s podtitulem Jak vytvořit kreativní město, v Americkém centru v Praze a pokračovat bude v sobotu v Plzni, kde budou představeny projekty připravované v rámci kandidatury Plzně na Evropské hlavní město kultury v roce 2015.

Konferenci pořádá British Council v rámci mezinárodního projektu Creative Cities ve spolupráci s ProCulture /Otevřenou společností o.p.s.
V rámci konference vystoupí tři britští experti, kteří se podílejí na rozvoji a implementaci konceptu kreativních měst:
Lia Ghilardi, Colin Mercer, Tom Fleming. Budou nejen přednášet ale povedou i páteční odpolední workshpopy.

Vzhledem k tomu, že kapacita sálu je omezená a konference je určená i pro mezinárodní publikum, registrujte se co nejdříve a to na stránkách:
http://creativec-prague.proculture.cz, kde najdete i podrobné informace o programu konference a přednášejících.
Mimopražští si prostřednictvím těchto stránek mohou zajistit ubytování v Praze. Pozvánku najdete v příloze.

"Kultuře s láskou..." 2008 (AKTUALIZOVÁNO)

19. listopadu 2008 v 8:03 | Red. |  Naše projekty
Dialog na téma kulturní průmysl, animace kultury a kulturní politika

Jaké postavení má kultura v české společnosti? Jak s ní zacházejí politikové? A jak vypadá kulturní politika v brněnské praxi? Tato témata vyprovokovala studenty Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Janáčkovy akademie múzických umění k uspořádání společného projektu "Kultuře s láskou… " 2008, který se uskuteční 2. prosince 2008 v Brně. Na dopolední seminář o kulturním průmyslu a animaci kultury naváže odpolední kulatý stůl na téma "Brněnská kulturní koncepce a divadlo", který vyzývá k dialogu celou divadelní obec - divadelníky, teatrology, kritiky, divadelní manažery i politiky.

Úterý 2. prosince 2008

10 h | Kavárna Trojka, Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9, Brno
Inspirativní seminář na téma kulturní a kreativní průmysl a animace kultury

Marta Smolíková:
Kulturní a kreativní průmysl

Jiří Siostrzonek, Slezská univerzita v Opavě:
Animace kultury. Cesta k okouzlení
Veškeré vědění (sociální, umělecké, přírodní ...) by mělo sloužit "nové kvalitě individuálního života", nemělo by být pouze intelektuální zásobárnou - chladná sumou vědomostí, ale stále otevřeným, aktivním - animovaným - dialogem.
Přednáška informuje o dlouholetých zkušenostech a tradicích kulturního vzdělávání a osvěty v Polsku, systematizuje současný stav animace kultury a předkládá perspektivy možné aplikace v českém univerzitním prostředí a kulturním provozu.

15 h| Kabinet divadelních studií při Semináři estetiky FF MU, Gorkého 7, Brno
(budova G, suterén, místnost G 01)
Kulatý stůl "Brněnská koncepce kultury a divadlo"

Moderuje
Marta Smolíková, ředitelka ProCulture - otevřená společnost o. p. s

Impuls do diskuse přednese
Vladimír Just, divadelní a mediální kritik, teatrolog a VŠ pedagog
Bohumil Nekolný, analytik kultury, Institut umění - Divadelní ústav
Hana Krejčí, projektová manažerka, JAMU
Za učasti náměstka brněnského primátora Daniela Rychnovského.

Mezinárodní symposium ukáže, jaké aktivity mohou oživit objekty

3. října 2008 v 8:29 | Red. |  Tipy & výzvy
V Praze, 30. července 2008 -- Využití netradičních prostor, často brownfieldů nebo průmyslové architektury, pro umělecké a společenské aktivity bude tématem dvoudenního mezinárodního divadelního a architektonického sympozia s názvem "Umění v experimentálním, industriálním a netradičním prostoru". Akce se uskuteční 9. a 10. října v bývalém továrním objektu ALTA HALA 30 v pražských Holešovicích. Sympozium se koná v rámci festivalu 4+4 DNY V POHYBU, je zároveň součástí mezinárodního projektu TACE (Divadelní architektura ve střední Evropě / Theatre Architecture in Central Europe) a rovněž mezinárodního projektu Skryté poklady industriální.
Sympozium je rozděleno do tří tematických sekcí - site-specific, industriální objekty a experimentální prostor.

Být Project Friendly v Moravské galerii v Brně — reflexe workshopu

18. září 2008 v 7:57 | Martin Maryška |  Management & marketing
V sobotu 13. září se skupinka účastníků 1. mezinárodního setkání mladých projektových manažerů v Brně Project Friendly 2008 odebrala do Moravské galerie v Brně, aby se seznámila s fungováním instituce, jak jinak než v souvislosti s projekty. Hostem akce -- vlastně hostitelem -- byla "deputy director" Moravské galerie Kateřina Tlachová.

Peníze, granty, projekty

V kulturních institucích se vždy dělala práce, ve které by odborníci na projektové řízení mohli rozpoznat přísliby projektů: divadla produkují inscenace a pořádají festivaly, podobně jako filharmonie, které mají vedle jiného své koncertní cykly, muzea organizují výstavy a plánují výzkum apod. Odborný výraz projekt však český kulturní sektor přijímá teprve s uvedením grantového systému na začátku devadesátých let (včetně programů Evropské unie).
Se zúženým pojetím projektu jako něčeho, na co se někde shání grant, narážíme méně a méně, ale přínosy projektů jsou stále (a zcela oprávněně) spatřovány v možnosti, jak získat finanční prostředky na činnost instituce z jiných než veřejných zdrojů. Podobně se odehrává příběh projektového řízení i v Moravské galerii v Brně, která v dětském ateliéru v Uměleckoprůmyslovém muzeu pohostila workshop Arts Friendly Projects---Project Friendly Arts.

Další články


Kam dál

Spolek Kultura & Management, o. s.
Renčova 14, Brno
IČO 22669892
Bankovní spojení: 218 548 677/0300
spolek@kultura-management.cz