Květen 2006

Otázky do diskuse

31. května 2006 v 12:03 | Martin Maryška |  O tomto blogu
Abychom rozproudili život na těchto stránkách, vybízíme vás k zamyšlení se nad níže uvedenými rámcovými otázkami. Své názory vepisujte do komentářů pod úplným zněním tohoto článku. Napadají vás další otázky? Čtěte dál.
K výuce a studiu na ADM (Ateliéru divadelního manažerství DIFA JAMU)
 • Co si představujete po slovem výzkum v oblasti kulturního managementu?
 • Jaký výzkum by mohl být realizován na půdě Ateliéru divadelního manažerství?
 • Co vám nejvíce schází ve výuce na ADM?
 • Čím si myslíte, že vám studium divadelního manažerství na ADM, bylo/je/bude nejvíce přínosné?
 • Jak byste sami mohli přispět k úrovni výuky a studia na ADM?
 • ...
K profesi kulturního manažera
 • Jak byste sami sebe nejraději označovali? Kulturní manažer, arts manažer, divadelní/hudební manažer, produkční, producent...
 • Jak vidíte svoji budoucnost? Produkční v divadle, ředitel/manažer divadla, manažer kulturních projektů, PR/reklamní agentura, "měkký byznys"; divadlo, hudba, muzejnictví, kulturní politika, cestovní ruch, diplomacie, státní správa, vzdělání, práce s dětmi...
 • Co může přispět k ustanovení/upevnění/rozvoji profese kulturního manažera v českém prostředí?
 • ...
Ke koncepci těchto stránek
 • Mají podle vás smysl?
 • Jaký mají podle vás smysl?
 • O čem by měly být? Co na nich probírat?
 • Jaké by měly mít rubriky?
 • Pro koho by měly být?
 • Máte zájem přispívat?
mm

Culture & Management Blog — studentské oborové fórum

29. května 2006 v 1:53 | Martin Maryška |  O tomto blogu
Účel a cíle (zatím velmi nestrukturovaně a ideálně):
 • Podpořit akademickou úroveň oboru divadelní manažerství na DIFA JAMU.
 • Vytvořit inspirativní prostředí pro sdílení znalostí.
 • Podnítit diskusi k podobě studia a výuky divadelního manažerství na ADM DIFA JAMU.
 • Přispět k procesu definování profese kulturního manažera.
 • Přispět k vymezení obsahu a rozsahu kulturního managementu.
 • Iniciovat konkrétní výzkum na ADM.
 • Vytvořit prostor pro výměnu zkušeností a znalostí mezi studijními obory zaměřenými na kulturní management v ČR a mezi kulturními manažery vůbec.
 • Být pojítkem mezi studenty a absolventy ADM.
 • Propagovat obor a studium na ADM
 • Propagovat nás.
Svoje názory na smysl, formu a obsah tohoto portálu (zní to sebevědomě, že?) připojujte jako komentář k tomuto článku (odkaz je pod článkem)!!!

Projektové řízení v kulturní instituci — na příkladu Moravské galerie v Brně

29. května 2006 v 1:46 | Autor práce: Martin Maryška |  Diplomové práce ADM
Projektový management v kulturní instituci
1. Téma
Uplatnění projektového managementu v kulturní instituci, zřizované jako příspěvková organizace (na příkladu Moravské galerie v Brně)

Bakalářská práce — prezentujte svoje výsledky jako weblog!

29. května 2006 v 1:44 | Martin Maryška |  Studium a výuka na ADM
Jsem zastáncem názoru, že i v Ateliéru divadelního manažerství (ADM DIFA JAMU) lze realizovat výzkum. Můžete namítnout, že obor divadelní manažerství a pojetí akademie múzických umění jako uměleckého učiliště, to zapovídá: že studium divadelního manažerství, jak vyplývá už ze samé podstaty managementu, je zaměřené hlavně do praxe. Souhlasím, v managementu vždy praxe předchází teorii. Ale:
Předkládám tvrzení, které obhajují význam výzkumu na divadelním manažerství a upozorňují na jeho přínosy.
 1. Divadelní manažerství získá akademickou vážnost.
 2. Podpoříme ustavení profese kulturního (divadelnho) manažera.
 3. Naučíme se přemýšlet analyticky. Vyhlašujeme válku dojmologii.
 4. Výzkumná činnost je předpokladem a formou společného sdílení znalostí, které nám v ateliéru divadelního manžerství chybí.
 5. Naučíme se převádět terorii do praxe. Obojí lépe propojíme.
 6. Abychom se mohli od sebe navzájem učit, musíme o naší práci hovořit a psát!
Bylo by ale nefér tvrdit, že výzkum se na ADM vůbec neděje. Každá diplomová práce je výzkumem v malém. Bohužel však v podmínkách ADM nepřispívá k celkové akademické úrovni oboru. A mohla by! Studenti pracují na svých tématech, práci konzultují se svými konzultanty a na diplomovém semináři s jeho vedoucím i za přitomnosti svých spolustudentů, kde se řeší dílčí drobnosti a formality (i to je nutné). Informují se spolužáci o svých objevech a postupu? Učí se od sebe? Možná, ale málo.
Proč zveřejňuji průběžné výsledky své bakalářské práce?
 • Abych získal nové podněty z venčí. Zajímá mě, jaké jsou vaše zkušenosti a názory k tématům, která zpracovávám. Nebojím se výtek! R
 • Rád bych rovněž inspiroval svoje spolužáky, aby sdíleli poznatky, nabyté při psaní bakalářské práce a otevřeli se diskusi, třeba i formou weblogu.
Děkuji Martin Maryška

Evropská rada ministrů kultury schválila nový program

29. května 2006 v 1:33 | mm |  Kulturní politika & veřejný sektor
Dne 18. května 2006 schválila Evropská rada ministrů kultury návrh rozhodnutí, kterým se zavádí program Kultura 2007, který bude realizován v letech 2007-2013.

Zákon o některých druzích podpory kultury... uveřejněn ve Sbírce zákonů

29. května 2006 v 1:31 | mm |  Kulturní politika & veřejný sektor
Dne 17. května 2006 byl ve Sbírce zákonů (částka 68/2006) publikován Zákon o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů.
Znění Zákona o některých druzích... je k dispozici na internetové adrese www.mvcr.cz/sbirka/2006/sb068-06.pdf

Projektové řízení, vyhlídky jeho uplatnění v kulturní instituci — především v Moravské galerii

29. května 2006 v 0:58 | Martin Maryška |  Management & marketing
V této stati, kterou mimo jiné uvádím svoji bakalářské práci, jsem se zamyslel nad otázkou: proč je tak trapné mluvit před činnovníky v různých kulturních institucích o jakékoli manažerské technice, metodě, teorii, respektive o jejich využití.
Nezisková sféra je nedůtklivá k přejímání postupů z oblasti komerčního podnikání . Organizátoři neziskových aktivit se dlouho nemohli s pronikáním managementu, jakožto "nečistého koncentrátu komerce", do jejich "neziskových" struktur srovnat. V současném rozpoložení, kdy "prostupuje všechno vším", nám už tento trend přijde samozřejmý a jsme plně smířeni z praxí, že i neziskové aktivity je potřeba řídit, tj. "manažovat". Podobně je česká kulturní sféra ostražitá před přejímáním organizačních modelů ze zahraničí. Obdobná úsilí, třeba jen na teoretické bázi, bývají předmětem ostré kritiky. V obou případech je však ostražitost zcela na místě. Manažeři, organizátoři a promotéři i výzkumníci na poli managementu by měli při takových experimentech brát v potaz výlučnost kultury oproti ziskové sféře, specifika českého prostředí, a nejlépe obojí zároveň. V žádném případě by však neměli být od takových pokusů odrazováni.
Spolek Kultura & Management, o. s.
Renčova 14, Brno
IČO 22669892
Bankovní spojení: 218 548 677/0300
spolek@kultura-management.cz