Projektové řízení v kulturní instituci — na příkladu Moravské galerie v Brně

29. května 2006 v 1:46 | Autor práce: Martin Maryška |  Diplomové práce ADM
Projektový management v kulturní instituci
1. Téma
Uplatnění projektového managementu v kulturní instituci, zřizované jako příspěvková organizace (na příkladu Moravské galerie v Brně)

2. Hypotéza
 • EU přispívá na projekty. Kulturní instituce, které se ucházejí o podporu z jejích zdrojů jsou tímto nuceny zavést do svého řízení projektový management (dále PM). Bývají řízeny podle projektů.
 • Tato forma řízení (projektový management, řízení podle projektů, projektově orientovaná organizace) má významný vliv na efektivitu kulturní instituce.
 • Proces produkce výstavy a jiných služeb a produktů kulturní instituce galerijního typu je možné řídit jako projekty.
 • Výběrová kritéria evropských fondů podmiňují formy řízení v žádajících kulturních institucích (dále KI).
3. Cíle bakalářské práce
Cílem uvažované bakalářské práce je:
 • prozkoumat možnosti rozsáhlejšího uplatnění projektového managementu v Moravské galerii v Brně,
 • prozkoumat současný stav uplatnění projektového managementu v Moravské galerii v Brně, resp. v jejím systému řízení,
 • popsat a analyzovat řízení konkrétního realizovaného projektu v MG,
 • formulovat doporučení pro zlepšení efektivity.
4. Obsahová struktura práce. Zásady pro vypracování:
 1. Úvod
1.1. Předmět práce - definice problému
1.2. Cíle výzkumu
1.3. Vymezení zkoumaného materiálu (předpoklady výzkumu)
1.4. Hypotéza
1.5. Popis obsahu práce
 1. Projektový management
2.1. Teoretický výklad - projektový management (dále PM)
2.1.1. Termín projekt a jeho použití v práci
2.2. Řízení podle projektů a projektově orientovaná organizace
 1. Historie projektů a projektového managementu v Moravské galerii v Brně
3.1. Typologie projektů v Moravské galerii v Brně
3.2. Hloubkový rozbor konkrétního projektu v Moravské galerii v Brně
 1. Systém řízení v Moravské galerii v Brně
 2. Řízení podle projektů v Moravské galerii v Brně
 3. Možnosti uplatnění projektového managementu , resp. řízení podle projektů v systému řízení Moravské galerie v Brně
 4. Využití poznatků v divadelní instituci
 5. Zobecňující závěry, nástin směřování dalšího výzkumu (magisterská práce).
5. Seznam odborné literatury:
Projektové řízení
Rosenau, D. M.: Řízení projektů. Praha, Computer Press 2001.
Němec, V.: Projektový management. Praha, Grada Publishing 2002.
Dolanský, V. - Měkota, V. - Němec.: Projektový management. Praha, Grada Publishing 1996.
Verhaar, Jan: Projectmanagement 1. A professional approach of Cultural Productions and Events. Amsterdam, Amsterdam School of the Arts 1998.
Auditing
Truneček, Jan: Znalostní podnik ve znalostní společnosti. 2. vydání. Praha, Pofessional Publising 2004.
Truneček, Jan a kol.: Interní manažerský audit. Praha, Professional Publishing, 2004 .
Neziskový sektor
Kesner, Ladislav: Marketing a management muzeí a památek. Praha, Grada 2005.
Rektořík, Jaroslav: Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. 1. vydání. Praha, Ekopress 2001.
Rektořík, Jaroslav: Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. 1. vyd. Praha, Ekopress 2002.
Škarabelová, Simona: Když se řekne nezisková organizace. 1. vydání. Brno, Masarykova univerzita, 2002.
Fondy EU
Fondy Evropské unie [online]. Ministerstvo pro místní rozvoj, c2003. URL: <http://www.strukturalni-fondy.cz/index.php >.
Česká kancelář Culture 2000: Czech Cultural Contact Point [online]. Česká kancelář CULTURE 2000, 2005. URL:< http://www.culture2000.cz>.
European Cultural Portal [online]. URL: < http://europa.eu.int/comm/culture/index.htm>.
Martin Maryška
III. ADM
Brno
duben 2005
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Spolek Kultura & Management, o. s.
Renčova 14, Brno
IČO 22669892
Bankovní spojení: 218 548 677/0300
spolek@kultura-management.cz