Červen 2007

Psát eseje jako na amerických univerzitách

29. června 2007 v 13:50 | Red. |  Tipy & výzvy
Pro zájemce o studium v USA. Pro všechny, kteří se chtějí naučit psát. Zatímco na našich vysokých školách se vychytralý student s trochou důvtipu může vyhnout kromě jedné dvou diplomek jakémukoli písemnému projevu (výjimkou nejsou ani obory na filozofických fakultách), na amerických univerzitách není psaní odmítáno jako nějaký intelektuálský, akademicky výstřelek, ale přijímané jako trivium každého vysokoškoláka i středoškoláka.
Poradenské centrum Fulbrightovy komise připravilo pro zájemce o studium v USA speciální seminář o americkém stylu psaní esejí. Seminář proběhne v pondělí 9. července od 16:30 hodin v prostorách Fulbrightovy komise v Praze a ve středu 11. července od 14 hodin v zasedací místnosti v 7. patře Moravské zemské knihovny v Brně. Podle našich ověřených informací se můžete přihlašovat ještě i nyní.

Seminář K organizování v amatérských divadlech v Hodoníně

27. června 2007 v 16:06 | Martin Maryška |  Spolek Kultura & Management
V sobotu 8. března 2008 plánujeme v Hodoníně uspořádat při příležitosti VI. ročníku přehlídek amatérských divadel HOBBLÍK & MUMRAJ! seminář zaměřený na otázky organizování v amatérských divadlech. Akce se koná v rámci Projektu Kultura & Management. Obrací se nejen na vedoucí amatérských souborů, ale také na studenty divadelního manažerství, kteří povedou přednášky a diskuse či mohou představit svůj projekt nebo jinou aktivitu z amatérského divadla. Další výhody, které seminář má pro studenty divadelního manažerství a Projekt Kultura & Management, naleznete v článku.
Milí kolegové, máte zájem na semináři vystoupit či jiným způsobem přispět k lektorování semináře (vedení kulatých stolů, redakce materiálů, práce na sestavování programu)? Dejte vědět Martinu Maryškovi (m.maryska/zavináč/gmail.com). Počítáno je také s honoráři.

Management umění na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze

22. června 2007 v 9:10 | Alenka Stříbrná |  Výtvarné umění & muzejnictví
Na Vysoké škole umělecko průmyslové v Praze vznikl projekt s názvem "Management umění", který je podporován organizací ProCulture/Otevřená společnost o.p.s. Jeho smyslem by mělo být: "poskytovat posluchačům školy znalosti, které jim umožní samostatné plánování, rozpočtování a úspěšné řízení projektů v oblasti umění a designu." Tento projekt je dvouletým "pokusem" o vytvoření nového oboru, který je podle všeho vyžadován praxí. Mladí umělci v oblasti výtvarného umění a designu nemají dosud možnost získat znalosti z manažerského ranku, které se při vstupu do profesního života ukáží jako nepostradatelné. Z tohoto důvodu vznikl tento projekt financovaný mimo jiné ze strukturálních fondů Evropské unie a odbornou garantkou projektu na VŠUP je Dr. Pavla Pěšinková. Další informace týkající se této problematiky naleznete na webových stránkách http://www.managementumeni.cz/. Tisková zpráva o projektu zde: http://www.managementumeni.cz/1.VSUP_Rozsirena%20_tiskova_zprava.doc.

Cíle, aktivity, projekty

14. června 2007 v 18:33 | Martin Maryška |  Spolek Kultura & Management
Hlavním úmyslem je pomoci oboru management v kultuře (kulturní management, arts management,…), pomoci manažerským studijním oborům na DIFA, HF JAMU a jiných školách a konečně věnovat péčizačínajícím indi­vi­duálním adeptům managementu v kultuře na jejich profesní dráze.

Filosofie

"Kultuře s láskou. Management" - vystihuje naši víru v plodnou symbiózu kultury a managementu: management - se svým racionálním náhledem a pochopením - pomáhá kultuře přežít a prosperovat. Nesetkávají se však ideje s idejemi, ale lidé s lidmi; proto chceme být především spolkem spojujícím lidi s různými názory a zkušenostmi, z jejichž setkání i střetu, jak věříme, se může zrodit něco nového dobrého.

Představení nápadu aneb Problém a potřeba

Jakýkoli obor nabývá vážnosti, sebevědomí a suverenity, když jsou jeho představitelé schopni na odborné úrovni reflektovat svoji vlastní činnost, definovat její přínos, jednoduše zabývat se též sami sebou. Je tím vysílán jednoznačný signál: jsme si vědomi hodnoty své vlastní práce. Tento přístup k oboru management v kultuře chybí. S jeho emancipací dojde k vyhranění rozdílu mezi řízením a zařizováním. Vysoké umění řídit, na rozdíl od dovednosti zaři­zovat, vyžaduje po svých adeptech mimo jiné jisté intelektuální schopnosti: např. na intelektuální úrovni, ale srozumitelným způsobem, podrobovat svoji práci reflexi, či schopnost sdílet své zna­losti i a zkušenosti s ostatními.­

Kontakt & členství

8. června 2007 v 17:08 | Martin Maryška |  Spolek Kultura & Management
Spolek Kultura & Management, o. s.
Renčova 14, Brno
kultura-management(zav)email.cz
IČO 22669892
Předsednictvo Spolku
Martin Maryška (předseda)
Lucie Šilerová (jednatelka)
Alena Stříbrná (jednatelka)
Členská schůze
Pavlína Bořutová
Michaela Cvetlerová
Jana Hájková
Jitka Honsová
Jaroslava Chalupová
Blanka Chládková
Ondřej Kašpárek
Josef Korda
Magdaléna Lišková
Jiří Matoušek
Vladimír Michal
Tomáš Mozga
Vladimír Petrůj

Členství ve Spolku Kultura & Management

Vaše členství oceňujeme jako skvělý příspěvek k naplnění poslání a realizaci projektů Spolku. Můžete podpořit naše úsilí sdílením vašich znalostí a zkušeností, publikováním článků na našich stránkách a samozřejmě sdílením nadšení pro manažerskou práci v kultuře.
Členství je bezplatné.
Spolek Kultura & Management, o. s.
Renčova 14, Brno
IČO 22669892
Bankovní spojení: 218 548 677/0300
spolek@kultura-management.cz