Cíle, aktivity, projekty

14. června 2007 v 18:33 | Martin Maryška |  Spolek Kultura & Management
Hlavním úmyslem je pomoci oboru management v kultuře (kulturní management, arts management,…), pomoci manažerským studijním oborům na DIFA, HF JAMU a jiných školách a konečně věnovat péčizačínajícím indi­vi­duálním adeptům managementu v kultuře na jejich profesní dráze.

Filosofie

"Kultuře s láskou. Management" - vystihuje naši víru v plodnou symbiózu kultury a managementu: management - se svým racionálním náhledem a pochopením - pomáhá kultuře přežít a prosperovat. Nesetkávají se však ideje s idejemi, ale lidé s lidmi; proto chceme být především spolkem spojujícím lidi s různými názory a zkušenostmi, z jejichž setkání i střetu, jak věříme, se může zrodit něco nového dobrého.

Představení nápadu aneb Problém a potřeba

Jakýkoli obor nabývá vážnosti, sebevědomí a suverenity, když jsou jeho představitelé schopni na odborné úrovni reflektovat svoji vlastní činnost, definovat její přínos, jednoduše zabývat se též sami sebou. Je tím vysílán jednoznačný signál: jsme si vědomi hodnoty své vlastní práce. Tento přístup k oboru management v kultuře chybí. S jeho emancipací dojde k vyhranění rozdílu mezi řízením a zařizováním. Vysoké umění řídit, na rozdíl od dovednosti zaři­zovat, vyžaduje po svých adeptech mimo jiné jisté intelektuální schopnosti: např. na intelektuální úrovni, ale srozumitelným způsobem, podrobovat svoji práci reflexi, či schopnost sdílet své zna­losti i a zkušenosti s ostatními.­

Cítíme však v českém kulturním ovzduší, že ve shora nastíněných problémech má každou chvíli přijít tání, pokud se tak již neděje: objevili se pokusy o zavedení výuky managementu v kultuře i na dalších vysokých školách, tzn. že existuje poptávka nejen po kulturních manažerech, ale i po teoretickém vzdělání a výcviku praktických dovedností v oboru! Toužíme, jak nám jen naše skrovné možnosti dovolí, ve spolupráci s jinými, uvádět ledy do pohybu..

Účel

Účelem plánovaného projektu, který je rozložen do pěti dílčích projektů, je přispět k rozvoji managementu v kultuře a jeho uznání jako svébytné profese, a podpořit úroveň oboru divadelní manažerství na DIFA JAMU, a to především rozpou­táním odborné diskuse (i v širším prostředí než pouze školním) a inicio­váním konkrétního spo­lečného výzkumu na ADMaJT. Péče mám být ale též věnována začínajícím a ná­ročným indi­vi­duálním adeptům umění managementu v kultuře a většina aktivit soustředěna též na jejich osobní profesní růst (vzdělávání, zprostředkování pracovních příle­žitostí atp.).­

Naše cíle

Spolek Kultura & Management, o. s. je nevládní neziskové občanské sdružení, sídlící v Brně, založené za účelem:
- informovat odbornou veřejnost (studenty a pedagogy vysokých uměleckých škol, pracovníky kulturních institucí a další osobnosti spojené s uměním a kulturou) o oboru management v kultuře (kulturního managementu, arts managementu, arts administration apod.)
a o znalostech, schopnostech a dovednostech absolventů
tohoto oboru či oborů obdobných
 • přispívat k rozvoji managementuv kultuře a jeho uznání jako svébytné profese
 • vytvářet otevřený prostor, kde studenti oboru management v kultuře a odborníci na českých vysokých školách i na zahraničních oborech s podobným zaměřením, manažeři, administrátoři; profesionálové i neprofesionálové v oblasti kultury, veřejném sektoru i kreativním průmyslu mohou předávat své zkušenosti a poznatky
 • přispívat k profesnímu rozvoji členů Spolku
 • podněcovat diskusi o směřování kultury a kulturní politiky

Naše činnosti

 • informační kampaně o managementu v kultuře
 • vzdělávací činnosti, pořádání konferencí, seminářů a besed
 • publikační činnost, zaměřená především na překlady zahraniční odborné literatury a publikace prací studentů a absolventů oboru
 • produkce a podpora produkce uměleckých aktivit

(1) Culture & Management Blog

Neexistuje žádné české periodikum, které by se věnovalo managementu v kultuře. Formou interne­tového magazínu (pilotní blog na stránkách http://culture-management.blog.cz) sledu­jeme především cíle:
 • Podpořit úroveň oboru divadelní manažerství na DIFA JAMU.
 • Vytvořit inspirativní prostředí pro sdílení znalostí.
 • Podnítit diskusi k podobě studia a výuky divadelního manažerství
  na ADMaJT DIFA JAMU.
 • Přispět k procesu definování profese kulturního manažera.
 • Přispět k vymezení obsahu a rozsahu kulturního managementu.
 • Iniciovat konkrétní výzkum na ADMaJT.
 • Vytvořit prostor pro výměnu zkušeností a znalostí mezi studijními obory zaměřenými na kulturní management v ČR a mezi kulturními manažery vůbec.
Výhledově počítáme s rozšířením cílové skupiny na širší obec pracovníků v kultuře včetně uměl­ců samotných.

(2) Seminář o organizování amatérského divadla v Hodoníně 2008

Na jaře 2008 se odehrají VI. ročníky Krajských soutěžních přehlídek amatérských divadel HOBBLÍK & MUMRAJ!, při jejich příležitosti se uskuteční seminář o organizování amatér­ského divadla. Jako přednášející a školitelé mohou být zapojeni i studenti ADMaJT. Dílčí cíle této akce, související s projektem Kultura & Management a zaměřené na ADMaJT, jsou především:
 • Propagace oboru Divadelního manažerství a studia na DIFA JAMU
 • Rozvoj schopnosti sdílet zkušenosti a znalosti.
 • Rozvoj rétorických dovedností.
 • Formulování manažerského trivia.
 • Rozšíření možnosti profesní a odborné seberealizace pro studenty ADMaJT (poradenství a vzdělání v managementu).

Spolek sdružující (nejen začínající) manažery v kultuře

Založení občanského sdružení bude signalizovat objevení identity a suverenity manažera v kultuře. Dále sdružení zabezpečí realizaci zmíněných dílčích projektů, stane se bází pro spolu­práci ADMaJT a absolventů a přátel oboru, bude pořádat další aktivity naplňující účel programu Kultura & Management a výhledově se pak může stát autoritou v oboru.

­

Překladatelský projekt Culture & Management Digest

Český knižní trh není bohatý na publikace z oboru management v kultuře, vážný zájemce o informace je odkázán na zahraniční literaturu, která však není v Česku dostupná. Uva­žovaný projekt si klade za cíl přispět k zacelení této informační mezery. Z vybraných cizoja­zyčných publi­kací mohou být pořízeny překlady vhodných kapitol, které budou jako antologie textů uveřejněny (či uveřejňovány) na internetu, nebo mohou byt publikovány v tištěné podobě. Ke spolupráci na pře­kladech se spojí studenti divadelního manažerství a obdobných oborů na českých ško­lách a studenti anglistiky na FF MU či jiných univerzitách.

"Máme metr na kulturu?!"

Tématem konference, kterou Spolek Kultura & Management, o. s. hodlá uspořádat a jaře 2008 v Brně, je měření a statistika v oblasti kultury v rámci města Brna a regionu jižní Moravy. Cílem konference je založení tradice pravidelných setkání se smyslem formulovat aktuální problémy a požadavky subjektů v kultuře a iniciování výzkumu s tematickým zaměřením na některou z diskutovaných problematik. Hosty setkávání by na straně jedné měli být posluchači JAMU a dalších universit, na nichž je vyučován obor teorie kultury a obory příbuzné (např. kulturní antropologie, filosofie kultury či kulturologie) a na straně druhé představitelé municipality i kulturních organizací.

I. Mezinárodní výměna zkušeností Culture & Management 2009 v Brně

Vyvrcholením projektu, ke kterému se vztahují projekty dílčí, je seminář na téma mana­gement v kultuře otevřený především mladým zájemcům, studentům ADMaJT, Katedry produkce DAMU v Praze a studentům obdobných oborů na vysokých školách v zemích Visegrádu. Akce upevní i rozvine odbornost ADMaJT, poslouží rozvoji oboru a navázání kontaktů se zahraničím. Předpokládané datum konání je podzim 2009.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 JiH JiH | E-mail | 21. června 2007 v 8:40 | Reagovat

tak jsem se konecne dostala k tomu, abych si precetla tento projekt, ci zamer a musim rict, ze me velmi nadchl - predevsim bod 4 a 5. tesim se, co dnes vyresime ve spolku.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Spolek Kultura & Management, o. s.
Renčova 14, Brno
IČO 22669892
Bankovní spojení: 218 548 677/0300
spolek@kultura-management.cz