Správní rady v neziskovkách — k čemu jsou?

9. července 2007 v 12:56 | Martin Maryška |  Management & marketing
Efektivní působení správních rad zejména ve Spojených státech odráží zdravé fungování občanské společnosti, které umožnilo soustředěné budování demokracie bez historických přetržek. Výrazem zralosti občanské společnosti ve Spojených státech jistě je, že i práci správních rad (board of directors) je věnována důkladná metodická podpora. K pozornosti předkládáme newsletter portálu Compass Point, který se věnuje neziskové službě v USA. Služba nese básnivý název Board Café a je dostupná na adrese http://www.boardcafe.org. Případně zavítejte na stránky www.boardsource.org. Dlužno však upozornit také na úsilí Informačního centra neziskových aktivit (ICN), které vydalo příručku Role správní rady v řízení neziskové organizace, která je ke stažení zde.
V článku naleznete stručné uvedení do problematiky správních rad.

Relevantní zákony ukládají povinnost ustanovení správní rady obecně prospěšným společnostem a nadacím a nadačním fondům. Zákon o sdružování občanů dovoluje občanským sdružením větší volnost ve volbě organizačního uspořádání; ustavení správní rady zákon v tomto případě nenařizuje, ani nezapovídá. Její podoba se vždy odvíjí od základních cílů a forem činnosti neziskové organizace.
V společnostech založených za účelem zisku zastupuje správní rada akcionáře. Jedná jménem podílníků, dohlíží na výkonného ředitele společnosti, kontroluje hospodaření a především se stará, aby z činnosti podniku profitovali sami akcionáři.
Neziskové organizace vlastníky přirozeně nemají, místo nich správní rada zastupuje veřejné zájmy; tvoří pomyslný most mezi organizací a jejím okolím. Hájí zájmy klientů, patronů a dárců včetně státní správy, ujišťujíc se, že služby poskytované neziskovou organizací jsou v dobré kvalitě, odpovídají skutečným potřebám, jsou dostupné pro cílovou skupinu, a že jsou finanční příspěvky, dotace a dary utráceny vhodně a hospodárně.

Jaké má správní rada hlavní odpovědnosti?

Od správní rady se očekává především, že bude:
  • hlídat, zda organizace nevybočuje z mezí stanovených zákony,
  • udávat organizaci směr, revidovat její poslání, stanovovat strategii a určovat programové priority,
  • kontrolovat, jak se v organizaci nákladá z finančními prostředky,
  • (případně) jmenovat výkonného ředitele organizace.
Aby mohla rada své povinnosti plnit, musí jí být svěřena určitá rozhodovací pravomoc a musí disponovat infomacemi o provozu organizace. Její práce také spočívá v často velmi zevrubné diskusi o adminitrativních a finančních záležitostech. Přitom si však členové musejí uchovávat určitý odstup od operativního řízení organizace, aby mohli sledovat změny v okolním prostředí, ve kterém organizace pracuje a vnímat měnící se potřeby své cílové skupiny.

Dvě podoby fungování správní rady

Funkci správní rady může v občanských sdruženích, kterým zákon ustanovení správní rady neukládá, zastávat valná hromada (členská schůze atp.) a rada sdružení (předsednistvo, výbor atp.). Organizační uspořádání, rozdělení pravomocí a odpovědností v neziskových organizacích podobně jako v parlamentních demokraciích směřuje k oddělování výkonné (výkonný předseda, výbor, atp.) a "zákonodárné" - moc delegující složky (fungující na demokratickém principu; členská schůze, valná hromada atp.) Jiné orgány plní funkci reprezentační. Při hledání pozice správní rady v organizační struktuře musíme zohledňovat všechny tři funkce.
Tzv. CompassPoint Board Model rozlišuje dvě základní podoby role správní rady v organizační struktuře:
A. Rada organizaci vládne
Jejím smyslem je zastupovat veřejné zájmy v rámci organizace, jedná jako jeden orgán, výkonná složka je jí podřízena. Příručka ICN dodává:
"Správní radu tvoří lidé, kteří mají velmi blízko k činnosti organizace. Správní a výkonná složka je úzce propojena. Za výhodu tohoto modelu lze považovat skutečnost, že členové takové správní rady jsou velmi aktivní v práci pro organizaci, rozumějí jejím problémům a jsou často odborníky v dané oblasti. Nebezpečí, které z tohoto obsazení správní rady vyplývá, je v překrývání pravomocí, neboť není oddělena správní a výkonná složka organizace. Tito členové řeší jak provozní, tak strategické a programové záležitosti, což může vést k překrývání rolí v řízení organizace i k vnitřním konfliktům členů rady. (3, str. 7.)"
B. Rada plnív organizacipodpůrnou úlohu
Zastupuje na rozdíl od prvního typu zájmy organizace na veřejnosti. Členové jednají individuálně. Příručka ICN doplňuje:
"Správní rada je tvořena známými osobnostmi, lidmi společensky aktivními. Ti propůjčují organizaci své jméno, neboť považují činnost organizace za prospěšnou. Zároveň si touto angažovaností mohou vylepšovat svou image. Časová vytíženost členů tohoto typu správní rady v sobě nese určité riziko. Tím je neúčast těchto členů na jednáních správních rad. Ti pak nejsou podrobně seznámeni s činností a problémy organizace. Mohou být také zcela pasivní a členství ve správní radě považovat za formalitu. (3, str. 8.)"

Prameny
  1. Andriga, Robert C. - Engstrom, Ted W. Nonprofit Board Answer Book : Practical Guide for Board Members and Chief Executives. Washington, DC: Board Source, 2002. (Net: www.boardsource.org.)
  2. Masaoka, Jan. The Best of the Board Café : Hands-on solutions for nonprofit boards. Saint Paul: Wilder Publishing Center, 2003.
  3. Šedivý, Marek - Turnerová Jolana. Role správní rady v řízení neziskové organizace. Praha: ICN, o. p. s, 2003. ISBN: 80-86423-08-5.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 MFM MFM | E-mail | 9. července 2007 v 13:03 | Reagovat

Velká festivalová rada festivalu Setkání funguje vlastně také jako správní rada, v našem případě prvního typu.

Proto by nás fungování správních rad mohlo zajímat...

Jak si představujete práci VFR na festivalu? V čem ji oslabit, kde upevnit její úlohu?

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Spolek Kultura & Management, o. s.
Renčova 14, Brno
IČO 22669892
Bankovní spojení: 218 548 677/0300
spolek@kultura-management.cz