Říjen 2007

BcA. Jana Hájková, DiS — Možnosti spolupráce JAMU s absolventy ...

28. října 2007 v 9:50 Diplomové práce ADM
Anotace bakalářské práce. Ve sféře vysokoškolského vzdělávání je čím dál častěji zdůrazňován partnerský vztah mezi studenty a pedagogy. Spolupráce s absolventy patří ke klíčovým momentům práce každé vysoké školy. Absolventi plní vysokým školám úlohu zpětné vazby, reflektující požadavky praxe. Kvalitativní rozvoj studijních programů je možný cestou spolupráce a využití zkušeností a znalostí absolventů. Spolupráce s absolventy je z tohoto důvodu pro školu prospěšná a obě strany, instituce i absolventi, mají na vzájemné spolupráci zájem.
Předkládaná práce Možnosti spolupráce JAMU s absolventy studijního programu Dramatická umění na Divadelní fakultě JAMU vznikla proto, aby odhalila možnosti Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, jak je tomu na většině vysokých škol, jak by mohli absolventi nadále komunikovat a spolupracovat se školou.

Jiří Matoušek ˜— Význam značky kulturní instituce v divadelním prostředí

16. října 2007 v 15:38 Diplomové práce ADM
Anotace bakalářske práce. Značka má v dnešním (konkurenčním) světě své místo. Může totiž být významnou konkurenční výhodou. To neplatí pouze v prostředí velkých nadnárodních korporací, kde se se značkou nejčastěji setkáváme, ale i ve značně specifickém divadelním, resp. kulturním, prostředí. Předkládaná (bakalářská) práce Význam značky kulturní instituce v divadelním prostředí zkoumá možnosti aplikace značky v prostředí divadla, diskutuje význam značky jako součásti marketingu obecně, naznačuje způsoby, jak je možné značku budovat, snaží se odhalit specifika značky v divadelním prostředí a popisuje, jak funguje ochrana značky v České republice. V případě zájmu o celý text ba kalářské práce se prosím obracejte prozatím na e-mail: alenastribrna@seznam.cz. V nejbližší době, bude jinak text dostupný na webových stránkách našeho Spolku.

Ustavující schůze Spolku Kultura & Management, o.s.

14. října 2007 v 13:43 | Alenka Stříbrná |  Spolek Kultura & Management
Ve středu 10. října 2007 se uskutečnila Ustavující schůze Spolku Kultura & Management, o.s. Účast sice nebyla příliš velká, ale doufáme, že se tato situace zlepší. Na ustavující schůzi jsme zvolili předsednictvo a to v následujícím složení: předseda Spolku Kultura & Management, o.s. Martin Maryška, jednatelé Spolku Lucie Šilerová a Alena Stříbrná. Další členská schůze se uskuteční nejpozději do jednoho měsíce od ustavující schůze. Termín konání bude upřesněn a budete o něm e-mailem i zprávou na tomto serveru informování. Sdružování a kultuře zdar!

Spolek Kultura & Management, o.s. byl zaregistrován!

1. října 2007 v 9:56 | Alenka Stříbrná
Dne 17. září 2007 byl na Ministerstvu vnitra zaregistrován Spolek Kultura & Management, o.s. Tento týden, to znamená první říjnový týden nás bude čekat první (historická) členská schůze, na které zvolíme výkonného předsedu, prvního a druhého jednatele a stanovíme datum konání příští členské schůze. Následujícím krokem by pak mělo být vytvoření výboru a dozorčí rady Spolku Kultura & Management, o.s.
Případní zájemci o členství, nechť se hlásí na e-mail: alenastribrna@seznam.cz. Přijímáme také typy a kontakty na potencionální čestné členy Spolku Kultura & Management, o.s. V několika málo dnech budou na těchto stránkách k dispozici stanovy Spolku, ke kterým samozřejmě přijímáme komentáře.Spolkům zdar! -Alenka Stříbrná
Spolek Kultura & Management, o. s.
Renčova 14, Brno
IČO 22669892
Bankovní spojení: 218 548 677/0300
spolek@kultura-management.cz