„JE TO O LIDECH na obou stranách“

19. února 2008 v 22:41 | Jana Hájková |  Kulturní politika & veřejný sektor
Zpráva z diskuse projektu ANIMATOR (AUTOR-MOTOR-ANIMATOR) v divadle Alfred ve dvoře 24. ledna 2008 na téma zkušenosti nevládních regionálních kulturnch organizací v ČR.
V druhé části projektu byly na veřejné diskusi představeny některé příklady provozu zúčastněných menších regionálních kulturních organizací, projektový způsob jejich práce, dramaturgie, financování, problémy a zkušenosti.
S praktickými problémy vystoupili zástupci z Pardubic, Plzně, Liberce, Opavy, Nejdku, Karlových Varů, Dolního Benešova a dalších míst. Zkušenosti prezentovaly organizace jako například Johan, Bludný kámen, Terra Madoda, Divadlo 29, Studnice, kulturní agentura Štěk, o.s. hradu Grabštejn a jiné.

Debata čerpala hlavně ze zkušenosti, kdy stav kultury je dán strukturou místa. Byla zmíněna situace na venkově, kde je silně zanedbaná kulturní infrastruktura. Při tvorbě kulturní politiky vůbec je důležité vycházet z podnětů v místě bydliště. Lidé by také měli kulturu spoluvytvářet, ovšem ne každý občan má na tom zájem, neboť kulturní život města, kraje či regionu souvisí s osobností člověka, který tyto kulturní akce pořádá.
Byly zmíněny a vysvětleny termíny jako animace kulturního dědictví či karnevalizace umění.
Upozorněno bylo na důležitost existence kontaktů a spolupráci s vysokými školami.
Z celkové situace přednesených příspěvků vychází požadavek potřeby systémových změn v kultuře a nutnost jasně formulované kulturní politiky a dlouhodobých vizí na všech úrovních. Jedním z důvodů je víceméně nemožná profesionalizace občanských sdružení zaměřených na kulturu v regionech. Dále neschopnost neziskovek zaměstnat a uživit, tedy profesionalizovat, stejně jako vytvářet a otevírat prostor pro široké spektrum aktivit nejrůznějšího typu, tedy o jakousi snahu vytvořit systémový rámec pro existenci kulturních projektů (živé kultury) a otázka udržitelnosti těchto aktivit vůbec.

Jiná zkušenost naopak říká, že není třeba kulturní politiky, neboť vždy je to osobní záležitost a s konkrétním člověkem odchází kulturní politika místa.

Zástupci diskuse kritizovali vynucenou loajalitu vůči městu jako poskytovateli dotací, kde zejména financování drobných věci a každodenní činnosti je nejsložitější. Neboť je snadné s něčím začít, ale nejhorší a nejklopotnější je v činnosti pokračovat.

Byla také diskutována nedostatečná součinnost jednotlivých institucí v regionech a vůle spolupracovat s neziskovými organizacemi. Synonymy pro kulturu v regionech se stala únava a vyhoření.

Druhá část diskuse se zabývala nároky na pracovníky v kulturních centrech a otázkou, zda vůbec existuje poptávka po manažerech či animátorech kultury. Dále jak by měl být připraven ideální pracovník kulturní neziskové organizace, jaké má mít vzdělání, zkušenost a praxi. V této části byla zdůrazněna potřeba celoživotního vzdělávání, zároveň však možnost dát šanci lidem "z ulice", lidem bez vzdělání. Otázka se však netýká pouze vzdělání, ale důležitá je také vůle, chuť, talent domluvit se, neboť nadšení v praxi brzo opadne. Ani vysoká škola nezaručí kvalitního manažera, zvláště u animace je třeba velký talent. Není také jednoduché v menších městech vybrat člověka studujícího VŠ, který se do regionu vrátí. Jaké vzdělání se tedy osvědčilo v praxi? V otázce možnosti uplatňování absolventů v regionálních NNO to byl praktikující umělec či vysokoškolák produkce. Koho ale zaměstnat v místech, kde nejsou studenti produkce?

Byly zmíněny obory na VŠ, kde se dají zaměřené obory studovat. Stručně lze říci, že obor má zahrnout animaci kultury a praxi, sociální psychologii a praktickou sociologii, filozofii hodnot, ekonomické základy, právo a praktickou část jako např. stáže v multikulturním světě a v regionech!

Na závěr byl podán návrh na vytvoření internetové diskuse o studiu těchto oborů.

Záměrem celého diskusního projektu je otevřít dlouhodobou veřejnou debatu o tom, co je animace kultury, co je kulturní management, v jaké situaci jsou kulturní organizátoři v regionálních NNO, jaké jsou nároky kladené na kulturní managery, jaké je uplatňování absolventů oborů kulturního managementu v praxi.
Cílem projektu ANIMATOR je především podpora vysokoškolských studentů v realizaci projektů s přesahem mimo studijní povinnosti, podpora uplatňování studentů na pracovním trhu, propojování studia a praxe. Cílovou skupinou projektu jsou především studenti uměleckých nebo filosofických oborů vysokých škol, ale i stávající realizátoři kulturních aktivit, kteří mají zájem o diskusi se svými kolegy.
Projekt realizuje Spolek Richelieu, Spolek posluchačů, absolventů a přátel DAMU v rámci mezinárodního projektu ANIMATOR iniciovaného Institutem polské kultury ve Varšavě za podpory evropského fondu Leonardo da Vinci. Dalšími partnery projektu jsou Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze, Katedra autorské tvorby a pedagogiky DAMU, Divadlo DiSK, Divadlo Alfred ve dvoře a Motus o.s., Nová síť o.s., zahraničními partnery jsou Stowarzyszenie Katedra Kultury Varšava Polsko, the Public West Bromwich Velká Británie, Vytauto Didziojo Universitetas Kaunas Litva.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Spolek Kultura & Management, o. s.
Renčova 14, Brno
IČO 22669892
Bankovní spojení: 218 548 677/0300
spolek@kultura-management.cz