Březen 2008

Několik úvah k teorii kulturního plakátu

24. března 2008 v 20:55 | Martin Maryška |  Management & marketing
K divadlu jako syntetickému žánru se po staletí přimyká lidská tvořivá činnost překračující hranice uměleckých druhů: zvláštní divadelní architektura a literatura, za výtvarné umění scénografie, masky, kostýmy, hudba, tanec; divadlo je tedy inspirací pro mnoho jiných sfér kultury -- resp. pro její část, souhrnně nazývanou teatralia, do níž je zahrnut také plakát.

Management a amatérské divadlo — zamyšlení Jana Kolegara

14. března 2008 v 11:57 | Red. |  Divadlo & performing arts
Management a divadlo. Toto slovní spojení ještě dnes jde proti srsti umělcům. Při zaslechnutí těchto slov se všichni tváří chápavě, moudře pokyvují hlavami, ale myslí si ledacos.
Ještě tak marketing, to by brali. Hlavně, kdyby plnil svou, podle nich jedinou, úlohu: prodat jejich představení. Ať je jakékoli kvality! Že je marketing nedílná součást managementu, to sice možná nějak vnímají, ale nechat se organizovat? Ani nápad! To tak, ještě by jim někdo mluvil do jejich tvorby! Ale marketing je tady přece na to, aby zajistil tržby. Marketing ale bez možnosti mluvit do kvality produktu nemůže vůbec fungovat.

"Máme metr na kulturu!?" aneb Statistika v kultuře

13. března 2008 v 7:39 | Red. |  Naše projekty
Tématem konference, kterou Spolek Kultura & Management, o. s. hodlá uspořádat na jaře 2008 v Brně, je měření a statistika v oblasti kultury v rámci města Brna a regionu jižní Moravy.

Spolek uspořádal seminář K organizování v amatérských divadlech v Hodoníně

13. března 2008 v 0:19 | Martin Maryška |  Naše projekty
V sobotu 8. března jsme uspořádali první projekt: seminář K organizování v amatérských divadlech aneb "Divadlu s láskou. Management." Na semináři vystoupila Alena Stříbrná s příspěvkem na téma Dotace a granty, Jiří Šibor promluvil o propagaci a propagačních tiskovinách a Martin Maryška představil autorský zákon. Břímě vedení semináře spočinulo však na doc. Janu Kolegarovi, který dokázal vtáhnout účastníky do diskuse, již využil k podání dalších informací. Do čtyř hodin se podařilo vtěsnat tři závažné oblasti - zvolený formát se osvědčil: krátké teoretické úvody, na které naváže diskuse, během níž znalý praktik vztáhne teorii k praxi. V rámci kulatých stolů jsme určili další oblasti zájmu:
 • projekty, žádosti, projektový management - financování neziskových aktivit,
 • lobbing za amatérské divadlo, networking,
 • ARTAMA a její úloha,
 • vedení amatérského souboru - leadership,
 • právní formy amatérských souborů,
 • dramaturgie a marketing.

O divadelním managementu jako o řízení drbů s Janem Kolegarem

12. března 2008 v 23:49 | Martin Maryška a Magdaléna Liškec |  Management & marketing
(Pro Zpravodaj Jarního divadelního festivalu HOBBLÍK & MUMRAJ! 2008 v Hodoníně) V sobotu pořádáme seminář zaměřený na organizování v amatérských divadlech. Jan Kolegar je šéfem oboru divadelní manažerství na Janáčkově akademii múzických umění v Brně a dlouholetým divadelním praktikem, jak se dozvíte. Nemohli jsme sehnat lepšího lektora…

Copak máte společného s amatérským divadlem?
V amatérském divadle jsem začal před dvaceti lety ve vesnici, kde mám chalupu. Nazkoušel jsem tam s jednou třídou pohádku. Zjistil jsem, že děti by měly pracovat na tom, co si samy vymyslí. Později jsem se dal dohromady s dětmi, a pod mým vedením jsme napsali na hastrmanologický nápad scénář. Největší chvály se nám dostalo od paní, která za námi přišla a řekla: "Bylo to hezký, já se v tom vyznám, jezdím do Brna na operetu." Pak jsem byl požádán, abych udělal divadlo se žáky základky v Brně. Dělali jsme jednu inscenaci za druhou, nebylo to lehký, protože měli spoustu dalších zájmů. Hrozně chtěli dělat divadlo, ale neměli na něj čas. Dělali jsme autorský věci. Já si sedl a napsal jsem asi šest her: Jan Hus s. r. o., Carmen ze dvorka …, takový velice dobrý ptákoviny. Aby divadlo k něčemu vedlo, je třeba odchytit osobnosti, správně je obsadit, aby se hodily a chovaly se přirozeně, aby mohly vystupovat za sebe. Jednoho chlapce, který hrál vodníka, jsem odnaučil koktat, nakonec ho hrál jako Bolek Polívka. Chodil se na horu Stážnici učit strašný vodníkův smích, protože se styděl před spolužáky.

Výběrové řízení na místo zástupce šéfa opery v ND v Brně

10. března 2008 v 7:32 | Klára Řebíčková |  Zaměstnání
Šéf opery Národního divadla Brno vypisuje výběrové řízení na obsazení místa zástupce šéfa opery - generálního manažera. Uzávěrka 31. března 2008.
Podmínky přijetí:
 • ukončené vysokoškolské vzdělání
 • praxe v oboru
 • dobré komunikační a organizační schopnosti, časová flexibilita
 • výborná znalost anglického jazyka, znalost dalších světových jazyků (němčina,francouzština) výhodou
 • kulturní rozhled s důrazem na operní dění

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) hledá posilu do týmu programu Make a Connection

1. března 2008 v 21:30 | Red. |  Zaměstnání
Práce je idealní pro čerstve absolventy VŠ nebo SŠ, kteří se zajimaji o praci v neziskové sféře a potřebují praxi; zároveň nabízí možnost dalšího postupu v rámci nadace. Vice informaci -- popis pozice - v celém článku.

Pokud byste o práci v NROS na Vám důvěrně známám programu měli zajem, pošlete svůj životopis a krátky motivačni dopis e-mailem nejpozději do 9. 3.2008 na adresu jana.trombikova@nros.cz.
Spolek Kultura & Management, o. s.
Renčova 14, Brno
IČO 22669892
Bankovní spojení: 218 548 677/0300
spolek@kultura-management.cz