Duben 2008

Proběhlo Středoevropské sympozium uměleckého managementu

25. dubna 2008 v 8:19 | Martin Maryška |  Management & marketing
Včera skončil dvoudenní seminář zaměřený na umělecký management, který vedl Michael Keiser, ředitel Kennedyho centra ve Washingtonu. Centrum rozvíjí vzdělávací aktivity v oblasti arts managementu po celém světě, nyní tedy došlo i na Česko. Na přetřes se dostaly otázky spojené se strategickým plánováním, marketingem a fundraisingem. Pořádání kultury ve Spojených státech je založeno na obchodních principech, které se jen stěží prosazují u nás, v zemi, kde je stát (narozdíl od USA) hlavním sponzorem kulturních aktivit. Nepočetné diskuse, které se nějak dotýkají problematiky fungování kulturních institucí -- managementu v kultuře, se v Česku většinou zadrhávají na tématu kulturní politiky a přístupu státu k financování kultury. Proto právě odborník ze Spojených států, kde tyto otázky na pořadu dne nejsou (a snad ani nikdy nebyly), mohl přinést inspirativní alternativy. Na závěr Michael Keiser představil záměr otevřít webové fórum specializované na umělecký management a vyzval umělecké manažery, aby rozvíjeli spolupráci. Po víkendu přineseme podrobnější zprávy.
Zajímavé odkazy

Tereza Raabová - Velký význam malého festivalu: Proč se vyplatí studie ekonomického dopadu

19. dubna 2008 v 11:33 | Red. |  Management & marketing
Upozorňujeme na zajímavý článek Terezy Raabové, který byl otištěn 26. 4. v kulturním týdeníku A2. Můžete jej nalézt také zde: Tereza Raabová - Velký význam malého festivalu: Proč se vyplatí studie ekonomického dopadu.

Proti brněnskému angažmá Daniela Landy se organizuje petice

19. dubna 2008 v 9:04 | Red. |  Kultura, společnost, média
Petr Váša, básník a výtvarník, organizuje petici proti záměru Daniela Landy uvést v Národním divadle Brno novou hru Zlatý drak. K petici, jejíž znění je zveřejněno na stránkách www.nevitam.cz se virtuálně připojilo k tomuto datu už téměř 60 lidí.
"NEVÍTÁM brněnské angažmá Daniela Landy
Daniel Landa hodlá na podzim uvést v brněnském Národním divadle svoji hudební hru Zlatý drak, zaměřenou na výchovu mládeže a vycházející z učení C. G. Junga a tradice Sokola. V minulém roce se už podílel na představení Deník krále v Městském divadle Brno.
Nechci, aby byl Daniel Landa, s ohledem na jeho minulou i současnou tvorbu a postoje, součástí brněnského kulturního života, nechci, aby byl v dobrém spojován s mým městem, stydím se za to, že Národní divadlo v Brně pomáhá někomu takovému naplňovat jeho ambice po vstupu do sféry tzv. vyšší kultury.

Proč podepsat petici Za Prahu kulturní

18. dubna 2008 v 11:01 | Blanka Chládková |  Kulturní politika & veřejný sektor
Vážení přátelé, všichni sledujeme velmi nešťastný (a to je eufemismus) vývoj pražské kulturní politiky, kde současný systém grantové podpory umění je jen důsledkem nekoncepčnosti a neochoty vnímat problémy a potřeby občanů a umělců do hloubky.
Současná kritéria systému jsou stejně nesmyslná, jako jsou kritéria postupu v mateřské škole, kterou navštěvují moje dcery. Znáte to, za normálních okolností postupujete z maláče přes středňák až do velkáče. S tím všichni souhlasíme, protože je potřeba u dětí zajistit optimální progres. V momentě populační exploze, tj. v situaci, kde je převis poptávky po předškolním vzdělávání, se musí určit kritéria výběru: kdo postoupí o stupínek výš (= získá podporu) a koho necháme čekat. Už asi tušíte, jaké jednoduché řešení naše MŠ zvolila a máte pravdu, je to datum narození. Toto kritérium absolutně nezohledňuje schopnosti, potřeby a vlastnosti jednotlivých dětí a nesrovnává je s úrovní jednotlivých tříd. Kritérium takzvaně objektivní a pro všechny strany přijatelné, zejména pak pro ty, kteří mají rozhodnout.

Manažer kultury, manažer umění, produkční, producent, animátor kultury

16. dubna 2008 v 13:42 | Alenka Stříbrná |  Diskusní témata
"Co růží zvou i zváno jinak, vonělo by stejně…" i tak bychom mohli poněkud poeticky shrnout rozdíl pojmů manažer kultury, manažer v kultuře, produkční, producent, animátor kultury, ale nebyla by to tak úplně pravda. I zde by šlo i jistou básnickou fikci, které hojně používal i pan Shakespeare. Jsou zde rozdíly. Někdy více někdy méně viditelné či markantní (jak kdo chce) ale existují. A vlastně o pojmosloví tu ani tak moc nejde. O co jde, je "vydobýt" místo na slunci naší profesi (rozuměj profesi manažera) a to na místech nejvíce odlehlých a nejzarputileji se bránících a tím je divadlo, potažmo kultura a politika. Leckterá kulturní instituce, jako například některé galerie či hudební ansámbly již před nějakou dobou pochopily, že bez "vedoucí pracovníka" tedy manažera to sice taky jde, ale poněkud složitěji, zdlouhavěji a méně efektivněji, než když si takového člověka najdou, ulapí, zaučí a zaplatí(!).

Brněnská muzejní noc nabízí přivýdělek pro studenty

16. dubna 2008 v 12:11 | Martin Maryška |  Zaměstnání
Nábor uzavřen.
Pořadatelé Brněnské muzejní noci nabízejí krátkodobou možnost přivýdělku pro studenty VŠ (není podmínkou).

Obchodní akadamie Břeclav hledá projektové manažery a režiséra

14. dubna 2008 v 8:16 | Red. |  Zaměstnání
Obchodní akademie Břeclav nabízí spolupráci studentům divadelního či hudebního manažerství nebo čerstvým absolventům těchto či obdobných oborů. Obsahem spolupráce má být koordinace a administrace projektů v oblasti práce s mládeží obvykle financovanými z pogramů EU (Program Mládež atp.). Studium není znevýhodněním. Více informací též www.oabv.cz, záložka projekty.
Pro uvažovaný divadelní projekt dotovaný z EU hledá dále Ochodní akademie Břeclav mladého profesionálního režiséra -- studenta/absolventa režie či dramatické výchovy. Obsahem projektu bude práce se studenty-amatéry. OA Břeclav nabízí honorář odpovídající standardům v profesionální sféře.

Brněnská muzejní noc letos v sobotu 24. 5. 2008

7. dubna 2008 v 16:50 | Red.
Vzpomínáte si ještě, jak vypadalo Brno a jeho okolí při loňské muzejní noci? Noční prohlídky muzeí a obrazáren, koncerty, divadla, vojenské ležení, kvizy, historická tramvaj, odborné výklady, výtvarné dílny a především rekordní počet účastníků. Bez nadsázky lze říci, že v přepočtu na počet obyvatel města a množství pořádajících institucí je Brněnská muzejní noc pravděpodobně návštěvnicky nejúspěšnější muzejní nocí světa.

Festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2008 se uskuteční v Brně 15.—19. března

6. dubna 2008 v 15:50 | Red. |  Divadlo & performing arts
Od 15. do 19. dubna 2008 se uskuteční 18. ročník Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER, který pořádá pořádá Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Organizace festivalu je ve studijních plánech posluchačů oboru divadelního manažerství.
SETKÁNÍ/ENCOUNTER je svým rozsahem a kvalitou jeden z nejprestižnějších festivalů tohoto typu v Evropě. Jedná se o kulturně-vzdělávací akci, která se těší stále větší oblibě divadelních škol z celého světa. Letošního ročníku se zúčastní celkem 14 domácích i zahraničních škol.
Spolek Kultura & Management, o. s.
Renčova 14, Brno
IČO 22669892
Bankovní spojení: 218 548 677/0300
spolek@kultura-management.cz