Proč podepsat petici Za Prahu kulturní

18. dubna 2008 v 11:01 | Blanka Chládková |  Kulturní politika & veřejný sektor
Vážení přátelé, všichni sledujeme velmi nešťastný (a to je eufemismus) vývoj pražské kulturní politiky, kde současný systém grantové podpory umění je jen důsledkem nekoncepčnosti a neochoty vnímat problémy a potřeby občanů a umělců do hloubky.
Současná kritéria systému jsou stejně nesmyslná, jako jsou kritéria postupu v mateřské škole, kterou navštěvují moje dcery. Znáte to, za normálních okolností postupujete z maláče přes středňák až do velkáče. S tím všichni souhlasíme, protože je potřeba u dětí zajistit optimální progres. V momentě populační exploze, tj. v situaci, kde je převis poptávky po předškolním vzdělávání, se musí určit kritéria výběru: kdo postoupí o stupínek výš (= získá podporu) a koho necháme čekat. Už asi tušíte, jaké jednoduché řešení naše MŠ zvolila a máte pravdu, je to datum narození. Toto kritérium absolutně nezohledňuje schopnosti, potřeby a vlastnosti jednotlivých dětí a nesrovnává je s úrovní jednotlivých tříd. Kritérium takzvaně objektivní a pro všechny strany přijatelné, zejména pak pro ty, kteří mají rozhodnout.

Stejnou metodou je koncipován grantový systém. Nabízí jednoduchá a "objektivní" kritéria pro rozdělování veřejných financí, která nezohledňují reálnou potřebu občanů, umělců a veřejné správy samotné. Činnost veřejné správy nemůže být postavena na práci zjednodušujících kritériích a na jednoduchém rozhodování. Veřejná správa má zabezepočovat rozvoj společnosti v mnoha vrstvách a každé takové jednoduché schéma ruší mnohovrstevnatost a rozvíjí průměr (v lepším případě).
Nebuďte k pražské situaci neteční. Však víte, co se osvědčí v Praze, osvědčí se v jiných městech. Zejména tam, kde se hovoří o příliš vysokých výdajích na kulturu a o potřebě řešit situaci v příspěvkových organizacích. Čeká se na zjednodušující precedent.
Prosím, přečtěte si http://tydenikA2.cz a připojte se k petici Za Prahu kulturní.
Blanka Chládková
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Blanka Blanka | 18. dubna 2008 v 12:31 | Reagovat

Ještě dodatek pro všechny, kteří přeceňují nebo naopak nedoceňují funkci měření v oblasti umění. Viz http://www.telegraph.co.uk/arts/main.jhtml?xml=/arts/2008/04/13/btarts213.xml . Jedná se o vyjádření tajemníka pro kulturu v UK Andyho Burnhama, který tvrdí:  

onfidence the biggest change in arts world.... Foremost, it means that the arts community has moved forward to the point where it can be set free from targets and measurement. It means we need to rely more on the critical assessments of confident, successful artists and cultural organisations, and to trust the judgement of their peers.

It also means we need to find a way to apply the principle of free entry more widely across the whole cultural sector, particularly the performing arts. Museums, galleries and heritage sites have increased visitor numbers through free entry and also attracted a younger, more diverse audience. We need to build on that success. As the first northerner to hold the post of Culture Secretary, one of the things I bring to the job is a different perspective on this country’s cultural landscape.

Docela zajímavý pohled představitele státní instituce, která staví svoj kulturní politiku na obchodních principech, Co řákáte?

2 doc. Mgr. Jan Kolegar doc. Mgr. Jan Kolegar | E-mail | 18. dubna 2008 v 13:20 | Reagovat

Vážení, podepisujte petici!!!!  Vycházím z premisy, že kultura musí být podporována státem.

Situace kolem kulturní politiky je velmi dětinská. Stejně dětinská, jako byly dětinské představy například divadelníků na počátku devadesátých let. Tehdy se dozvěděli o třízdrojovém financování kultury v anglosaském světě, objevila se zde madame Vaďura (čechokanaďanka) z národního divadla v Torontu a představila divadelníkům koláč financování z více zdrojů. Tak, a všichni si mysleli, že to natošup pojede jako po másle, že naroubujeme demokratické postupy na postotalitní strom!!  A nejelo nic a nic se nedělo, houby jsme naroubovali. Odvážné soubory se nějak samy transformovaly ale kulturní politika veškerá žádná, tlak na magistráty silný, ale magistráty jsou odolné!!

Situace  kolem kuturní politiky magistrátu  Hlavního města Prahy je stejně dětinská.

Všichni víme, že stará síť divadel a kulturních institucí je koulí na noze demokratického zřízení, protože jim ji připnul socialistický stát, který na ní pracoval 40 let.  

Že je nespravedlivá k umělcům? Samozřejmě! Že pomíjí soukromé subjekty nebo je dokonce diskriminuje? Samozřejmě! Pomiňme, že spravedlnost neexistuje, neboť je to je subjektivní pocit a pomiňme také, že je slepá. Připusťme,  že jakási spravedlnost by měla být. V tom případě  nemůže být stará síť  spravedlivá, nemůže vyhovovat nikomu, protože pochází z bezčasí.

Je logicky nesparvedlivá ke všem umělcům: k těm, co pracují v dotovaných organizacích, kde dostávají bídné platy i k těm v soukromé sféře, neboť nejsou vůbec nebo jsou jen velmi spoře či směšně podporováni.

Vycházím z premisy, že kultura musí být podporována státem.

Na začátku jsem uvedl příklad anglosaského způsobu podpory, tedy zázraku podpory. K tomu spěli ve Velké Britani staletí a staletí, ladili  ho stejně  dlouho jako demokracii. Podpora kutury je součást demokracie!!!

Smyslem každé revoluce je "zbořit až do základů" (Marat) a začít stavět znovu.

Sametová revoluce svým sametem nejspíš zachránila spoustu životů, ale ponechala

většinu systémů beze změny.

Jenže není to jednoduché, k tomu, aby byla zbourána síť kulturních institucí a upředena nová je třeba několika veličin:

1) odvážné radní - reformátory

2) odvážné odborníky v institucích - reformátory

3) odvážné osobnosti kultury a umění,  kteří se budou tímto problémem zabývat

4) garanci, že dosavadní peníze na kulturní organizace nebudou během přechodu

    mandatorně uvázány jinam

4) osvícené vedení radnic, vnímající přítomnost kultury ve městě jako službu      

    občanovy, důvod proč má v jejich městě žít, jako součást životního běhu města

    a jeho občanů.

5) A všichni výše uvedení ctnostní občané, umělci a zastupitelé se musí postupně a

    potřebnou dobu (že by i 400 let?) zabývat tímto problémem, zkoušet různé

    modely, aby po dostatečně dlouhé době  získali zkušenosti a jistotu, že mohou

    spustit změnu a že vědí jakou!!

Teď ale kde všechny  ty ctihodné občany vzít????

Mezi tím musí umělci (představte si, že jsou to také občané!!!) a osvícené kulturní instituce o takto vznikající reformu bojovat jako o život!!!! Protože jim o život jde, jde jim o existenci a  jde o kulturu a umění. O to vše by mohli přijít. A soukromé subjekty(to jsou také očané!!) nesmí stát  proti dosavadním dotovaným, ale společně s nimi bojovat za reformu. Všichni občané této země musí bojovat za reformu, protože tím bojují i za demokracii!!

Proto podepisuji tuto petici.

Glosa na závěr :Hlouposti se snadno přenáší - hloupost je rezistentní virus!!!!!

3 Alenka stříbrná Alenka stříbrná | 18. dubna 2008 v 13:55 | Reagovat

Již jsem se také podepsala. Vnímám to jako samozřejmost.

Podle mého mínění, je také problém v tom, že jsme si nepoložili otázku, k čemu že vlastně tu kulturu potřebujeme a jestli ji vůbec potřebujeme. Kdybychom si totiž tuto otázku položili a dokonce na ni začali hledat i odpověď a tu při tom všem štěstí i našly, tak bychom s největší pravděpodobností nemuseli žádnou takovou petici podepisovat natož sepisovat.

4 JiH JiH | E-mail | 18. dubna 2008 v 22:37 | Reagovat

Podepsáno, již před pár dny.

Tuto situaci sleduju a nestačím nevěřícně kroutit hlavou. Přemýšlím, kam až tahle situace může dojít. Tak co kdybychom tu kulturu nepodporovali vůbec? Pak by mohla zaniknout a teprve bychom mohli vidět veškeré následky. Připomíná mi tu situaci, kterou si zažil každý z nás v dětství. Tolikrát nám rodičové říkali: Nešahej na ta kamna, spálíš se! Nepoučitelní jsme se museli přesvědčit na vlastní kůži. Přesně mi to připomíná jednání zatvrzelých radních HMP. Nedbají rad starších, zkušenějších (v tomto případě odborníků), a tak asi není zbytí, než aby se spálili. Nikdo už si ale neuvědomí, že takové spálení může mít dalekosáhlé následky. Třeba v podobě jizvy.

Dnes jsem ale objevila úvodní slovo pana Richtera, radního za kulturu v HMP. Podle jeho slov (přečíst si je můžete zde http://kultura.praha-mesto.cz/UVODNI-SLOVO-CLENA-RHMP-PRO-OBLAST-KULTURY) bych i soudila, že mu jde o zachování kultury a umění a všech jejich podob. No očividně už nepřemýšlí nad tím, jak to zralizovat.

doplnila bych jen to, co tu již bylo zmíněno o anglosaském systému... jsem momentálně ve Skotsku, které si potenciál kultury uvědomuje dost dobře. na poslední přednášce jsme probírali přínos kultury pro každodenní život. A víte, co z toho vylezlo? Na otázku, proč skotská vláda podporuje kulturu, jsme dostali odpověď: Aby lidé byli zdraví, musejí být hlavně šťastní. A kultura to štěstí podporuje. (Nutno podotknout, že možná rozdíl tkví také v tom, že umělci zde podporují rozvoj kultury a štěstí vytvářením benefičních představení pro lidi v nemocnicích a sanatoriech, kultura by zde vždy měla mít nějaký edukativní prvek, což dost často plní workshopama pro mladé i staré. A pak to funguje.) Na poli kultury tu také vzniká spoustu výzkumů a existuje zde několik dost silných organizací, které za dobré jméno kulturních organizací bojuje. To jsou všechno prvky, které by měly být brány také v potaz. Mě například velmi udivil fakt, že Asociace profesionálních divadel ČR nemá ani webové stránky? K čemu tedy je? Kdo to ví? Není tedy třeba na začátku zhodnotit, není-li chyba i na straně umělecké sféry, že za svými potřebami nestojí hromadně vždy a ne až ve chvíli, kdy je to třeba? Máme dost silné argumenty pro to, jak by to fungovat mělo a jak ne nejen na základě zkušeností cizích států a jejich kulturních politik?

5 Redakce Redakce | 19. dubna 2008 v 10:28 | Reagovat

Iniciativa pro kulturu - tisková konference

Iniciativa pro kulturu pořádá tiskovou konferenci, na níž bude informovat o průběhu petiční akce ZA PRAHU KULTURNÍ a o přípravách shromáždění občanů 24. dubna v 8.30 na Mariánském náměstí v Praze 1 v den konání Zastupitelstva hlavního města Prahy.

Iniciativa pro kulturu pořádá tiskovou konferenci, na níž bude informovat o průběhu petiční akce ZA PRAHU KULTURNÍ a o přípravách shromáždění občanů 24. dubna v 8.30 na Mariánském náměstí v Praze 1 v den konání Zastupitelstva hlavního města Prahy.

Přítomna bude část signatářů petice a členů Petičního výboru.

Termín a místo konání: úterý 22. dubna 2008 od 9.30 v Divadle v Celetné, Celetná 17, Praha 1

Účast je nutné potvrdit na E jiri.sedlak@artsmarketing.cz.

6 Blanka Blanka | 24. dubna 2008 v 12:52 | Reagovat

Tak pozor, petice jsou zjevně dvě:

první na http://www.ruo.cz/navrhy-praze/?page=6

druhá na A2, čili http://www.tydenika2.cz/petice

Připojte se k oběma!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Spolek Kultura & Management, o. s.
Renčova 14, Brno
IČO 22669892
Bankovní spojení: 218 548 677/0300
spolek@kultura-management.cz