Květen 2008

Konference na téma management a marketing kulturních organizací a dalších institucí činných v kultuře

31. května 2008 v 7:36 | Red. |  Tipy & výzvy
III. Národní sněm regionů soudržnosti
na téma
Management a marketing kulturních organizací a dalších institucí činných v kultuře a podpora rozvoje cestovního ruchu
24.-25. června 2008, Dům kultury Horní Valy, Hodonín
AKCE JE PRO STUDENTY ZDARMA.
Ve dnech 24.-25. června 2008 se v sále Evropa Masarykova muzea Hodonín uskuteční III. Národní sněm regionů soudržnosti na téma Management a marketing kulturních organizací a dalších institucí činných v kultuře a podpora rozvoje cestovního ruchu. Pořádá společnost REGIONPARTNER. Akce se uskuteční pod patronací Rady města Hodonína a jeho starosty MUDr. Lubora Šimečka, Ing. Milana Venclíka, I. náměstka hejtmana JMK, Ing. arch. Václava Mencla, poslance PSP ČR.
Národní sněm nadnese otázky, které jsou spojeny s kulturní politikou státu, měst a krajů ve vztahu k fungováním kulturních organizací, jejich managementem a marketingem s důrazem na možnosti jejich organizačního a finančního rozvoje.

Brno za Prahu kulturní

23. května 2008 v 16:41 | Klára Thielová |  Kulturní politika & veřejný sektor
V rámci celorepublikových Dnů neklidu za Prahu kulturní se uskuteční akce na podporu pražských divadelníků. Pořadateli jsou studenti Divadelní fakulty JAMU za podopory studentské části Akademického senátu DIFA JAMU a vedení DIFA JAMU. V pondělí 26. 5. 2008, během dopoledních hodin (začátek v 8.30) proběhne před Divadelní fakultou JAMU podpisové shromáždění k petici Za Prahu kulturní.
V úterý 27. 5. 2008 se uskuteční demonstrace:
V 15.00 vyjde průvod z náměstí Svobody, bude pokračovat po ulici Kobližná. Před budovou Mahenova divadla dojde k setkání, podpisové akci a happeningu, vystoupí prof. Petr Oslzlý.
V 17.30 se akce přesune do Kabinetu múz, v ulici Sukova 4, a bude pokračovat veřejnou
diskuzí. Pozvání obdrží zástupci všech brněnských divadel, představitelé JAMU a iniciátoři
akce z Prahy.

Středoevropské symposium uměleckého managementu 2008 (tisková zpráva Ministerstva kultury)

7. května 2008 v 0:40 | Martin Maryška |  Management & marketing
Ve dnech 23. a 24. dubna 2008 se v Praze uskutečnilo symposium věnované uměleckému managementu. Hlavním protagonistou setkání byl přední americký odborník pan Michael Kaiser, prezident Kennedyho centra ve Washingtonu, D. C., který velkou část své profesionální kariéry věnoval problematice řízení uměleckých institucí a projektů. Dvoudenní cyklus přednášek a diskusí byl tudíž věnován aktuálním tématům každodenního fungování kulturních organizací (zejména se jednalo o strategické plánování, fundraising, propagaci a spolupráci s médii).
Setkání bylo zahájeno úvodním slovem náměstka ministra kultury ČR Antonína Tesaříka. První den symposia byl poté věnován otázkám plánování umělecké činnosti, programovému a institucionálnímu marketingu a fundraisingu; program druhého dne sestával opět z tématu fundraisingu a strategického plánování chodu organizace.
Symposia se účastnilo téměř 400 zástupců organizací zahrnujících celé spektrum kulturních oblastí. Na symposium přijeli nejen účastníci z celého území České republiky, ale i několik zájemců z okolních zemí: Maďarska, Polska, Slovenska a Rakouska.
Spolek Kultura & Management, o. s.
Renčova 14, Brno
IČO 22669892
Bankovní spojení: 218 548 677/0300
spolek@kultura-management.cz