Středoevropské symposium uměleckého managementu 2008 (tisková zpráva Ministerstva kultury)

7. května 2008 v 0:40 | Martin Maryška |  Management & marketing
Ve dnech 23. a 24. dubna 2008 se v Praze uskutečnilo symposium věnované uměleckému managementu. Hlavním protagonistou setkání byl přední americký odborník pan Michael Kaiser, prezident Kennedyho centra ve Washingtonu, D. C., který velkou část své profesionální kariéry věnoval problematice řízení uměleckých institucí a projektů. Dvoudenní cyklus přednášek a diskusí byl tudíž věnován aktuálním tématům každodenního fungování kulturních organizací (zejména se jednalo o strategické plánování, fundraising, propagaci a spolupráci s médii).
Setkání bylo zahájeno úvodním slovem náměstka ministra kultury ČR Antonína Tesaříka. První den symposia byl poté věnován otázkám plánování umělecké činnosti, programovému a institucionálnímu marketingu a fundraisingu; program druhého dne sestával opět z tématu fundraisingu a strategického plánování chodu organizace.
Symposia se účastnilo téměř 400 zástupců organizací zahrnujících celé spektrum kulturních oblastí. Na symposium přijeli nejen účastníci z celého území České republiky, ale i několik zájemců z okolních zemí: Maďarska, Polska, Slovenska a Rakouska.

Během svého vystoupení Michael Kaiser přehledně nastínil celý proces vedoucí k fungující a úspěšné organizaci. Klíč k úspěšnému fungování kulturních organizací spatřuje především v kombinaci špičkového uměleckého programu, kvalitního a cíleného marketingu a na ně navazujícího propracovaného fundraisingu. Strategické plánování organizace podle M. Kaisera vychází z vymezení a přesné formulace jejího poslání a vypracování externí a interní analýzy prostředí. Externí analýza představuje zmapování konkurenčních organizací, cílových skupin a jejich potenciálu i geografický dosah působení organizace. Interní analýza předpokládá vyhodnocení silných a slabých míst v programovém zaměření, jednotlivých činnostech a lidských zdrojích organizace.

Ačkoliv se české prostředí v mnohém liší od prostředí ve Spojených státech, je celá řada prezentovaných postupů aplikovatelná i v našich podmínkách. O tom mimo jiné svědčí i skutečnost, že drtivá většina přítomných zájemců shledala symposium velmi přínosným a inspirativním pro svou budoucí činnost. M. Kaiser například uvedl, že po svých zkušenostech z celého světa je přesvědčen, že i české prostředí má velký sponzorský potenciál. K jeho využití je nicméně potřeba vědět, jak si o finance říci, je nutné postupně budovat partnerský, rovnoprávný vztah, kdy žadatel ukáže, že má co nabídnout eventuálnímu dárci/sponzorovi. Kaiserovo zaměření na získávání financí ze soukromého podnikatelského sektoru a od jednotlivců tak nabídlo diametrálně odlišnou alternativu (či rovnocenný doplněk) financování ze státních či samosprávních rozpočtů, na které se v českém prostředí tolik spoléhá.
Pozornost byla rovněž věnována internetovým stránkám www.artsmanager.org,
v jejichž rámci bude vytvořeno fórum pro účastníky symposií M. Kaisera, která jsou pořádána po celém světě. Prostřednictvím sítě osob zabývajících se obdobnou tematikou, vytvořené díky virtuálnímu prostoru poskytujícímu možnost vzájemné výměny know-how, by tak měla být docíleno kontinuální spolupráce.
Hlavními pořadateli symposia byly Kennedyho centrum a Ministerstvo kultury ČR, které organizací akce pověřilo Institut umění-Divadelní ústav. Na přípravě se dále podílelo Velvyslanectví České republiky v USA a Velvyslanectví Spojených států amerických v ČR. Symposium se konalo v novém Centru současného umění, architektury a designu DOX v Praze 7.
Další informace o symposiu jsou k dispozici na webových stránkách Institutu umění www.institutumeni.cz.
Tisková zpráva MKČR ze dne 6. 5. 2008
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Spolek Kultura & Management, o. s.
Renčova 14, Brno
IČO 22669892
Bankovní spojení: 218 548 677/0300
spolek@kultura-management.cz