Červen 2008

Evropský parlament přijal rezoluci o kulturních průmyslech v Evropě

26. června 2008 v 13:01 | Institut umění |  Kulturní politika & veřejný sektor
Členové parlamentu vítají snahu Evropské komise a Evropské rady vyzdvihnout ústřední roli, kterou hraje kultura a kreativita při formování evropského občanství a dosažení cílů Lisabonské strategie ve smyslu ekonomického růstu a zaměstnanosti. Parlament vyzývá Komisi a členské státy, aby prioritně vytyčily strategie založené nejen na inovacích v oblasti podnikání, ale i na inovacích v oblasti kulturních aktivit a kreativních ekonomií.
Komise a Rada by měly přesněji vymezit evropskou vizi pro kulturu, kreativitu a inovace a vytvořit strukturované strategie k podpoře skutečného rozvoje evropských kreativních průmyslů a zahrnout je do evropské kulturní agendy.
Spolek Kultura & Management, o. s.
Renčova 14, Brno
IČO 22669892
Bankovní spojení: 218 548 677/0300
spolek@kultura-management.cz