Evropský parlament přijal rezoluci o kulturních průmyslech v Evropě

26. června 2008 v 13:01 | Institut umění |  Kulturní politika & veřejný sektor
Členové parlamentu vítají snahu Evropské komise a Evropské rady vyzdvihnout ústřední roli, kterou hraje kultura a kreativita při formování evropského občanství a dosažení cílů Lisabonské strategie ve smyslu ekonomického růstu a zaměstnanosti. Parlament vyzývá Komisi a členské státy, aby prioritně vytyčily strategie založené nejen na inovacích v oblasti podnikání, ale i na inovacích v oblasti kulturních aktivit a kreativních ekonomií.
Komise a Rada by měly přesněji vymezit evropskou vizi pro kulturu, kreativitu a inovace a vytvořit strukturované strategie k podpoře skutečného rozvoje evropských kreativních průmyslů a zahrnout je do evropské kulturní agendy.

Parlament zdůrazňuje nutnost zařadit oblast kultury do všech politik Evropské unie, obzvláště potom do oblasti vnitřního trhu, soutěže, obchodu, výzkumu a vývoje. Komise by měla zajistit lepší koordinaci svých politik a aktivit, které mají vliv na kulturní a kreativní oblast a vytvořit operační skupinu (task force) pro kulturu a kreativní ekonomii tak, aby mohla být ve spolupráci s Parlamentem navržena konkrétní opatření v souladu se strategií EU.
Parlament si uvědomuje, že je nezbytné zajistit adekvátní financování pro kulturní a kreativní průmysly, stejně jako pro kreativní komunity. Vyzývá Radu, Komisi a členské státy, aby doporučily smíšené metody financování a finančního zajištění a podpořily regulační a fiskální rámec výhodný pro kulturní průmysly a kreativní společnosti, především zavedením daňových úlev a snížených sazeb DPH na všechny kulturní produkty včetně on-line děl.
Parlament považuje za nezbytné, aby byly v rámci strukturálních fondů, programů pro malé a střední podniky (SME) a 7. rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj alokovány dostatečné finanční prostředky pro kulturní a kreativní průmysly (včetně malých a středních podniků a individuálních uměleckých aktivit). Za tímto účelem je nutné, aby Komise zadala k vypracování studii o dopadu financování ze strukturálních fondů a 7. rámcového programu v oblasti kultury a vzdělávání. Dále je nutné, aby se Komise zaměřila na možnost vytvoření nového programu podobného programu MEDIA a dokončení příprav pro realizaci iniciativy Evropská digitální knihovna. Jako přípravný krok by bylo možné zavést mechanismus v rámci programu Culture umožňující ne-audiovizuálním kulturním průmyslům přístup k financování na podporu knih (např. prostřednictvím společných stánků na knižních veletrzích). Členové parlamentu také vyzývají Komisi a členské státy ke zvýšení částky na podporu překladů.
Parlament vítá myšlenku zvýšení mobility osob, zboží a služeb v oblasti kreativních průmyslů a vyzdvihuje potřebu průkaznějších statistik, které umožní jednotlivým zemím rozvíjet cílené strategie. V tomto ohledu členové Parlamentu opakovaně požadují přijmout parlamentní rezoluci o statutu sociálního zabezpečení pro umělce. Měl by se zlepšit systém kvalifikací, výuky a školicích systémů.
Členové parlamentu dále považují za důležitý dobře organizovaný kolektivní a přeshraniční management autorského práva a souvisejících právních a podnikatelských modelů respektujících práva všech držitelů práv. Takový management je nezbytný pro maximální využití kreativního potenciálu s tím, že zároveň zajistí spravedlivé odměňování všech skupin držitelů práv. V souvislosti s rychlým rozvojem technologií a trhu a s cílem zajistit, aby kulturní průmysly a tvůrci měli prospěch z rozvoje digitálních platforem, Parlament vybízí Komisi k přehodnocení tématu duševního vlastnictví z kulturního a ekonomického pohledu. Komise by měla přizvat všechny aktéry z dané oblasti, především telekomunikační operátory a provozovatele internetových služeb, aby byla nalezena vhodná řešení pro velké i malé investory a aby byla zajištěna vyváženost mezi přístupem ke kulturním akcím a obsahu a právy duševního vlastnictví, které zajistí efektivní odměňování všem skupinám držitelů práv, široký výběr pro konzumenty a kulturní rozmanitost. V tomto ohledu Parlament upozorňuje na skutečnost, že kriminalizace konzumentů, kteří se nechtějí obohatit, není správným řešením boje proti digitálnímu pirátství.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Spolek Kultura & Management, o. s.
Renčova 14, Brno
IČO 22669892
Bankovní spojení: 218 548 677/0300
spolek@kultura-management.cz