Září 2008

Být Project Friendly v Moravské galerii v Brně — reflexe workshopu

18. září 2008 v 7:57 | Martin Maryška |  Management & marketing
V sobotu 13. září se skupinka účastníků 1. mezinárodního setkání mladých projektových manažerů v Brně Project Friendly 2008 odebrala do Moravské galerie v Brně, aby se seznámila s fungováním instituce, jak jinak než v souvislosti s projekty. Hostem akce -- vlastně hostitelem -- byla "deputy director" Moravské galerie Kateřina Tlachová.

Peníze, granty, projekty

V kulturních institucích se vždy dělala práce, ve které by odborníci na projektové řízení mohli rozpoznat přísliby projektů: divadla produkují inscenace a pořádají festivaly, podobně jako filharmonie, které mají vedle jiného své koncertní cykly, muzea organizují výstavy a plánují výzkum apod. Odborný výraz projekt však český kulturní sektor přijímá teprve s uvedením grantového systému na začátku devadesátých let (včetně programů Evropské unie).
Se zúženým pojetím projektu jako něčeho, na co se někde shání grant, narážíme méně a méně, ale přínosy projektů jsou stále (a zcela oprávněně) spatřovány v možnosti, jak získat finanční prostředky na činnost instituce z jiných než veřejných zdrojů. Podobně se odehrává příběh projektového řízení i v Moravské galerii v Brně, která v dětském ateliéru v Uměleckoprůmyslovém muzeu pohostila workshop Arts Friendly Projects---Project Friendly Arts.

Vyšla publikace Management umění -- první výukový text svého druhu v ČR

8. září 2008 v 21:31 | www.managementumeni.cz, www,proculture.cz |  Management & marketing
Dne 29. srpna, 2008 byla Vysokou školou umělecko průmyslovou vydána publikace Management umění, která je prvním sborníkem a výukovým textem svého druhu v České republice.
Publikace shrnuje texty od osmi autorů, kteří se na 167 stranách zabývají například tématy potenciálu a trednů v managementu umění, kulturní politikou, projektem a projektovým cyklem, fundraisingem uměleckých projektů, pravidly úspěšného fundraisingu v oblasti umění.


Český přepis a audiozáznam ze Středoevropského symposia uměleckého managementu 2008 na internetu

4. září 2008 v 20:27 | www.institutumeni.cz |  Management & marketing
Institut umění uveřejnil na svých stránkách přepis a audiozáznam Středoevropského symposia uměleckého managementu, které se konalo ve dnech 23. a 24. dubna 2008 v Centru pro současné umění DOX v Praze. Představen tím byl široké české umělecké obci přední americký odborník na arts management, president Kenndedyho centra ve Washingtonu Michael M. Kaiser. Přepis a audiozáznam zde.
Program Kennedyho centra na podporu arts managementu má svůj internetový výraz na stránkách www.artsmanager.org, kde by pozornosti neměl uniknout páně Kaiserův osobní blog, ale také volně stažitelná příručka o strategickém plánování z jeho pera (zde).

"Zdroj nápadů a iniciativy nevysychá." Ludmila Kučerová o místní kultuře v Českých zemích

3. září 2008 v 18:09 | Red. |  Kultura, společnost, média
Ve dnech 26. - 27. 8. 2008 proběhl v Českém Krumlově Národní sněm regionů soudržnosti na téma "Potenciál kultury a cestovního ruchu pro rozvoj lokalit a regionů". Pořadatelem byl REGIONPARTNER, od kterého dostala redakce časopisu Místní kultura pozvání a žádost, aby přispěla svými zkušenostmi k danému tématu. (Příspěvek s názvem "Různé podoby místní kultury a její trendy" najdete zde.)
Lokální kultuře se náš časopis věnuje, zřejmě jako jediný v ČR, již osmnáctým rokem. Během této dlouhé doby svobodného "podnikání" v kultuře jsme se snažili zachytit vše podstatné od prvních nesmělých krůčků po dnešní stav.
Spolek Kultura & Management, o. s.
Renčova 14, Brno
IČO 22669892
Bankovní spojení: 218 548 677/0300
spolek@kultura-management.cz