Prosinec 2008

Komplexní audit příspěvkové organizace Národního památkového ústavu

12. prosince 2008 v 8:29 | NPÚ, Martin Maryška |  Management & marketing
Základním cílem projektu, který provádí poradenská společnost KPMG Česká republika, bylo provedení komplexního (s důrazem na procesně organizační složku) auditu státní příspěvkové organizace Národní památkový ústav (NPÚ) odborně zacíleného tak, aby jeho výsledkem a konečným výstupem pro zadavatele byl zdůvodněný variantní návrh na optimální způsob zřizování státní příspěvkové organizace NPÚ jako odborné organizace památkové péče s celostátní působností, včetně návrhu zakladatelských dokumentů a základní řídící dokumentace této příspěvkové organizace. Závěrečná zpráva byla vyhotovena v lednu 2008. Na záčátku prosince byla zveřejněna na webu na webu MK ČR. Dole anketa!

NPÚ má zůstat příspěvkovou organizací
KPMG navrhla sedm variant upořádání NPÚ. Někeré z nich počítají s právní formou veřejné výzkumné instituce podle nově připravovaného zákona, další respektují požadavek NPÚ na zachování formy státní příspěvkové organizace.
Většina z doporučených variant rozděluje agendu výkonu památkové péče a odborné činnosti a správy a provozu památkových objektů mezi dva subjekty s odlišnou právní formou (SPO či VVI pro památkovou péči v kombinaci s obecně prospěšnou společnosti, či v jednom z případů obchodní společností.) Pozoruhodná je v této slouvislosti také iniciativa nové generální ředitelky Naděždy Goryczkové ve věci vzniku odborného týmu k vytvoření koncepce a zabezpečení hospodářské i personální stability Národního památkového ústavu.

Na scénu přichází nová generace filantropů

12. prosince 2008 v 7:41 | www.proculture.cz
Nadace a společnosti se snaží přizpůsobit postupující finanční krizi, která zpomaluje jejich dárcovské aktivity. V současné době se však podle prestižního amerického finančního magazínu Barron's objevuje nová generace energických a kreativních dárců. Na mnohé příslušníky takzvané generace X (ve věkovém rozmezí 28 až 42 let) přechází vedení filantropických aktivit jejich otců a dědů. Tito mladší dárci však vnímají filantropii jiným způsobem, než předchozí generace. Nedávný průzkum Northern Trust prokázal, že milionáři Gen X věnovali v průměru 20 000 dollarů ročně na dobročinné účely. To je dvojnásobek toho, co darovali jejich rodiče a prarodiče. Mladší generace také daleko častěji podporuje mezinárodní projekty.

Konference "Tendence v současném myšlení o divadle"

5. prosince 2008 v 8:05 | Jana Hájková |  Tipy & výzvy
(Ad honorem prof. PhDr. Ivo Osolsobě)
DIFA JAMU | 5.-6. prosince 2008

Ve dnech 5. a 6. prosince 2008 se na Divadelní fakultě JAMU uskuteční mezinárodní vědecká konference s názvem "Tendence v současném myšlení o divadle". Konference se ukutečňuje k poctě emeritního profesora JAMU Iva Osolsobě, který se v letošním roce dožil 80-ti let. Osolsobě je světově uznávaným a oceňovaným teoretikem divadla. Dlouhá léta působil také jako dramaturg zpěvohry Státního divadla v Brně. Je autorem populární knihy o muzikálu "Divadlo, které hraje, zpívá a tančí" i řady teoretických knih, z nichž poslední - "Principia parodica" - vyšla v letošním roce.
Spolek Kultura & Management, o. s.
Renčova 14, Brno
IČO 22669892
Bankovní spojení: 218 548 677/0300
spolek@kultura-management.cz